Gebouwinspecties

Prioriteren en inschatten van de risico’s voor uw vastgoedportefeuille.

Als gebouweigenaar of beheerder heeft de veiligheid en gezondheid van uw gebruikers de hoogste prioriteit. Daarom beperkt goed beheer zich niet alleen tot het onderhoud. Met het uitvoeren van integrale gebouwinspecties helpen u bij het prioriteren en inschatten van de risico’s. Zo neemt u op basis van de resultaten onderbouwde besluiten over uw vastgoedportefeuille.

Maarten van Egmond

Compleet beeld

Hoe staat het met uw brandveiligheid ? Bestaat er gevaar voor asbest of legionella ? Is de bodemkwaliteit nog op orde? En hoe is het gesteld met het binnenklimaat? U heeft te maken met een keur aan aspecten om te beoordelen of uw vastgoed nog naar tevredenheid functioneert. Met RPS beschikt u over een partner die al deze disciplines in huis heeft. Daardoor vullen wij gebouwinspecties integraal in. Wel zo efficiënt en effectief.

Multidisciplinaire gebouwinspectie

Vanuit de gebouwinspectieresultaten en toetsing op eisen en wensen adviseren wij ook in het vervolgtraject. Bijvoorbeeld voor het opstellen van een beheer- en (meerjaren)uitvoeringsplan. Of voor het organiseren van de uitvoering en het auditen van uitvoerende partijen. Uiteraard koppelen we de bevindingen uit de gebouwinspecties aan de vigerende wet- en regelgeving.

NEN 2767

Voor het in kaart brengen van de onderhoudstatus van uw vastgoed biedt de NEN 2767 conditiemeting een goed handvat. De meting richt zich op het kwalificeren en kwantificeren van gebreken aan bouw- en installatiedelen. Voor ons kent deze norm geen geheimen. Met NEN-docenten leveren wij een bijdrage aan het verder ontwikkelen en delen van kennis over NEN 2767.

Gecertificeerde gebouwinspecteurs

Verder zijn op het gebied van asbest (SC-540), legionella, brandveiligheid (NEN 6059), milieu en ARBO aspecten, energie (EPA) en duurzaamheid (BREEAM) diverse gestandaardiseerde methodieken beschikbaar. Ons team van gebouwinspecteurs is gecertificeerd in al deze methodieken.

Aan- en verkoop van gebouwen

Gebouwinspecties vormen de basis voor besluiten over de aan- of verkoop van vastgoed. Welke risico’s brengt dat met zich mee? Bijvoorbeeld voor directe kosten en kosten op de langere termijn? Een aan- of verkoopinspectie is maatwerk. Met ervaren specialisten voeren we voor u een Technische Due Dilligence uit. Daarmee krijgt u een goed inzicht in de risico’s en versterkt u uw onderhandelingspositie.

Subdiensten

Technische Due Diligence

Heeft u plannen vastgoed te verkopen dan wel aan te kopen? Tijdens deze vaak hectische trajecten is naast een gedegen juridisch onderzoek een technisch onderzoek onontbeerlijk. Welke mogelijke technische risico’s brengt de aan- of verkoop met zich mee, en hoe worden deze financieel vertaald? Hoe voldoe ik, conform het Burgerlijk Wetboek 7:17, aan mijn onderzoeksplicht of meldingsplicht?

Asbest

Heeft u te maken met asbest? Of is er sprake van asbestverdachte materialen? Twee werkmaatschappijen binnen RPS staan garant voor ondersteuning binnen de complete asbestketen. 24 uur per dag, zeven dagen per week.

NEN 2767 Conditiemeting

Vanuit de wildgroei aan diversiteit in onderhoudsplanningen, waar u als gebouweigenaar in het verleden mee geconfronteerd werd, is de afgelopen jaren de behoefte ontstaan aan een uniforme vastlegging van de conditie van bouw- en installatiedelen. De norm NEN 2767 “Conditiemeting van bouw- en installatiedelen” voorziet in deze behoefte.

Brandveiligheid

Een brand kan grote gevolgen hebben voor mens en omgeving. Daarom wilt u zeker weten of uw vastgoed brandveilig is. Wanneer heeft u voor het laatst gecheckt of uw pand voldoet aan de huidige brandveiligheidseisen?
RPS gebruikt cookies om uw gebruikservaring te verbeteren. Voor meer informatie bekijk ons Privacy en Cookiebeleid.