Gebouwinspecties

Als gebouweigenaar of beheerder heeft de veiligheid en gezondheid van uw gebruikers de hoogste prioriteit. Daarom beperkt goed beheer zich niet alleen tot het onderhoud. Met het uitvoeren van integrale gebouwinspecties helpen wij u bij het prioriteren en inschatten van de risico’s. Zo neemt u op basis van de resultaten onderbouwde besluiten over uw vastgoedportefeuille.

Compleet beeld

Hoe staat het met uw brandveiligheid ? Bestaat er gevaar voor asbest of legionella ? Is de bodemkwaliteit nog op orde? En hoe is het gesteld met het binnenklimaat? U heeft te maken met een keur aan aspecten om te beoordelen of uw vastgoed nog naar tevredenheid functioneert. Met RPS beschikt u over een partner die al deze disciplines in huis heeft. Daardoor vullen wij gebouwinspecties integraal in. Wel zo efficiënt en effectief.

Voor ons kent deze norm geen geheimen. Met NEN-docenten leveren wij een bijdrage aan het verder ontwikkelen en delen van kennis over NEN 2767.

Multidisciplinaire gebouwinspectie

Vanuit de gebouwinspectieresultaten en toetsing op eisen en wensen adviseren wij ook in het vervolgtraject. Bijvoorbeeld voor het opstellen van een beheer- en (meerjaren)uitvoeringsplan. Of voor het organiseren van de uitvoering en het auditen van uitvoerende partijen. Uiteraard koppelen we de bevindingen uit de gebouwinspecties aan de vigerende wet- en regelgeving.

NEN 2767

Voor het in kaart brengen van de onderhoudstatus van uw vastgoed biedt de NEN 2767 conditiemeting een goed handvat. De meting richt zich op het kwalificeren en kwantificeren van gebreken aan bouw- en installatiedelen. Voor ons kent deze norm geen geheimen. Met NEN-docenten leveren wij een bijdrage aan het verder ontwikkelen en delen van kennis over NEN 2767.

Gecertificeerde gebouwinspecteurs

Verder zijn op het gebied van asbest (SC-540), legionellabrandveiligheid(NEN 6059), milieu en ARBO aspecten, energie (EPA) en duurzaamheid (BREEAM) diverse gestandaardiseerde methodieken beschikbaar. Ons team van gebouwinspecteurs is gecertificeerd in al deze methodieken.

Aan- en verkoop van gebouwen

Gebouwinspecties vormen de basis voor besluiten over de aan- of verkoop van vastgoed. Welke risico’s brengt dat met zich mee? Bijvoorbeeld voor directe kosten en kosten op de langere termijn? Een aan- of verkoopinspectie is maatwerk. Met ervaren specialisten voeren we voor u een Technische Due Dilligence uit. Daarmee krijgt u een goed inzicht in de risico’s en versterkt u uw onderhandelingspositie.

rps-nen-2767-conditiemeting-1_86d99d70cd601e9a11be9428b8249376
rps-nen-2767-conditiemeting-1_86d99d70cd601e9a11be9428b8249376

Johan Smit - Senior Consultant

‘Met het uitvoeren van integrale gebouwinspecties helpen wij u bij het prioriteren en inschatten van de risico’s.’

RPS_Johan-Smit_Senior-Consultant-Asset-en-Onderhoudsmanagement