NEN 2767 Conditiemeting

Vanuit de wildgroei aan diversiteit in onderhoudsplanningen, waar u als gebouweigenaar in het verleden mee geconfronteerd werd, is de afgelopen jaren de behoefte ontstaan aan een uniforme vastlegging van de conditie van bouw- en installatiedelen. De norm NEN 2767 “Conditiemeting van bouw- en installatiedelen” voorziet in deze behoefte.

Ron Termeer

Kwalificeren en kwantificeren

De conditiemeting vindt plaats op basis van het kwalificeren en kwantificeren van gebreken aan bouw- en installatiedelen. De conditiewaarde met bijbehorende gebreken leiden, in relatie tot het gewenste onderhoudsniveau, tot planning van onderhoudsmaatregelen en de (meerjaren)begroting. Hiermee is de verkregen informatie persoonsonafhankelijk en herleidbaar.

RPS heeft al haar onderhoudsinspecteurs en adviseurs gecertificeerd voor het uitvoeren van deze NEN 2767 inspecties middels de NVDO opleiding “Conditiemeten Onroerend Goed”.

Kenmerken NEN 2767

Bij het vaststellen van de conditiescores wordt gebruik gemaakt van de onderstaande kenmerken van gebreken conform de NEN 2767 deel 1 en 2:

  • belang, mate waarin het gebrek van invloed is op het functioneren van het bouw- en installatiedeel

  • intensiteit, indicator die aangeeft in welk stadium van ontwikkeling het gebrek zich bevindt

  • omvang, hoeveelheid waarin het gebrek zich manifesteert ten opzichte van de totale beschouwde hoeveelheid van het bouw- of installatiedeel

Organisatie specifiek risico’s

Bij toepassing van de conditiemeting worden, naast de kenmerken van gebreken, organisatiespecifieke risico’s van gebreken geschat. Hiermee worden de mogelijke gevolgen van het eventueel niet oplossen van het gebrek aangegeven. Samen met de conditiescore vormen de risico’s de basis voor de formulering van gewenste onderhoudsniveaus.

Naast het uitvoeren van inspecties, adviseren wij u graag betreffende het toepassen van conditiemethodiek binnen uw organisatie.

RPS voert Conditiemetingen uit voor vastgoedeigenaren en gebruikers.

NEN 2767 Conditiemeting, het objectief en eenduidig vastleggen van de conditie van bouw- en installatiedelen. RPS inspecteert conform deze methodiek en rapporteert op de door u gewenste wijze.

Subdiensten

Leergang NEN 2767

Bent u al bekend met de vernieuwde NEN 2767 trainingen en de ‘Masterclass en opleiding Vastgoedbeheer: Asset- en onderhoudsmanagement vastgoed’? Op basis van NEN 2767 en het boek Jellema deel 13 ‘Asset- en onderhoudsmanagement vastgoed (2016)’ voor het hoger onderwijs vormen ze de belangrijkste ingrediënten voor een nieuw en verbeterd cursusaanbod.
RPS gebruikt cookies om uw gebruikservaring te verbeteren. Voor meer informatie bekijk ons Privacy en Cookiebeleid.