NEN 2767 Conditiemeting

Kwalificeren en kwantificeren

De conditiemeting vindt plaats op basis van het kwalificeren en kwantificeren van gebreken aan bouw- en installatiedelen. De conditiewaarde met bijbehorende gebreken leiden, in relatie tot het gewenste onderhoudsniveau, tot planning van onderhoudsmaatregelen en de (meerjaren)begroting. Hiermee is de verkregen informatie persoonsonafhankelijk en herleidbaar.

RPS heeft al haar onderhoudsinspecteurs en adviseurs gecertificeerd voor het uitvoeren van deze NEN 2767 inspecties middels de NVDO opleiding “Conditiemeten Onroerend Goed”.

Organisatie specifiek risico’s

Bij toepassing van de conditiemeting worden, naast de kenmerken van gebreken, organisatiespecifieke risico’s van gebreken geschat. Hiermee worden de mogelijke gevolgen van het eventueel niet oplossen van het gebrek aangegeven. Samen met de conditiescore vormen de risico’s de basis voor de formulering van gewenste onderhoudsniveaus.

Naast het uitvoeren van inspecties, adviseren wij u graag betreffende het toepassen van conditiemethodiek binnen uw organisatie.

RPS voert Conditiemetingen uit voor vastgoedeigenaren en gebruikers.

NEN 2767 Conditiemeting, het objectief en eenduidig vastleggen van de conditie van bouw- en installatiedelen. RPS inspecteert conform deze methodiek en rapporteert op de door u gewenste wijze.

rps-leergang-nen-2767-2_86d99d70cd601e9a11be9428b8249376
rps-leergang-nen-2767-2_86d99d70cd601e9a11be9428b8249376

Kenmerken NEN 2767

Bij het vaststellen van de conditiescores wordt gebruik gemaakt van de onderstaande kenmerken van gebreken conform de NEN 2767 deel 1 en 2:

  • belang, mate waarin het gebrek van invloed is op het functioneren van het bouw- en installatiedeel
  • intensiteit, indicator die aangeeft in welk stadium van ontwikkeling het gebrek zich bevindt
  • omvang, hoeveelheid waarin het gebrek zich manifesteert ten opzichte van de totale beschouwde hoeveelheid van het bouw- of installatiedeel

Gerelateerde diensten