Technische Due Diligence

Voor vastgoedeigenaren in binnen- en buitenland

Heeft u plannen vastgoed te verkopen dan wel aan te kopen? Tijdens deze vaak hectische trajecten is naast een gedegen juridisch onderzoek een technisch onderzoek onontbeerlijk. Welke mogelijke technische risico’s brengt de aan- of verkoop met zich mee, en hoe worden deze financieel vertaald? Hoe voldoe ik, conform het Burgerlijk Wetboek 7:17, aan mijn onderzoeksplicht of meldingsplicht?

Maatwerk

In het vaak korte tijdsbestek behorende bij aan- en verkoop is RPS gewend om snel te schakelen en u een maatwerk onderzoek aan te bieden waarmee u stevig staat bij de te voeren onderhandelingen. Een gedegen samenvatting van onze bevindingen wordt u, aangevuld met eventuele specialistische onderzoeken, overzichtelijk gepresenteerd.

Onze dienstverlening op het gebied van Technische Due Diligence, ook wel aankoopinspectie of verkoopinspectie genoemd, kent een breed scala aan adviesproducten waaruit we samen met u een maatwerk kunnen opstellen. Specifieke aandachtsgebieden bij de inspectie worden met u doorgenomen waarna we een passende rapportage voor u maken.

RPS voert Technische Due Diligences uit voor vastgoedeigenaren in zowel binnen- als buitenland. Dat biedt u inzicht in de risico’s bij aan- en verkooptransacties. RPS biedt u een maatwerk onderzoek waarmee u stevig staat bij de te voeren onderhandelingen.

RPS_technische-due-dilligence-3
RPS_technische-due-dilligence-3

Onderstaand een overzicht van onze menukaart Technische Due Diligence

 • dossieronderzoek wet- en regelgeving
 • technische keuring van het object conform NEN 2767, bouwkundig en installatietechnisch
 • overzicht onderhoudskosten op korte termijn (1 jaar)
 • overzicht onderhoudskosten op middellange termijn (tot 5 jaar)
 • overzicht onderhoudskosten op lange termijn (tot 10 jaar)
 • asbest risico-inventarisatie type 0 conform de SC-540 (gebouwen met bouwjaar voor 1994)
 • historisch bodemonderzoek conform NEN 5725
 • verkennend bodemonderzoek conform NEN 5740 inclusief historisch bodemonderzoek
 • energielabel conform ISSO Publicatie 75.1
 • oppervlaktemeting conform NEN 2580
 • risico-inventarisatie brandveiligheid
 • NEN 3140 keuring