Geo-ICT

Wilt u uw werkproces efficiënter, eenduidiger en nauwkeuriger inrichten? Dan kunt u niet zonder de ondersteuning van geo-ict. Voorwaarde is wel dat uw geo-informatie actueel is. Op een eenduidige manier wordt ingewonnen en binnen de hele organisatie beschikbaar is. Onze specialisten weten hoe u dat het best kunt inrichten. Wij geven advies en ontwikkelen geo-applicaties voor al uw onderhoudsvraagstukken. Zo zet de geo-data u op het juiste spoor.

Kracht van geo-informatie
Voor diverse opdrachtgevers zijn wij dagelijks actief met het inwinnen, beheren, analyseren en presenteren van geo-informatie. Onze drijfveer is dat wij geloven in de kracht van geo-informatie. U werkt doelgerichter en kunt beter sturen. Daarmee gaat de kwaliteit van uw dienstverlening omhoog en de kosten omlaag.

Ervaren geo-specialisten
Een team van ervaren geo-specialisten en programmeurs begeleiden en bewaken uw project van ontwerp tot uitvoering. Echte professionals die beschikken over praktijkervaring binnen ecologie, waterbeheer, gebiedsinrichting en (gevaarlijke) stoffenmanagement. Op basis van die kennis ontwikkelen, implementeren en beheren wij geo-ict programma’s voor uw onderhoudsvraagstukken. Daarnaast zetten wij software in voor deactualisatie en transitie van data.

Maatgerichte geo-ict
De geo-ict programma’s zijn ontstaan door samenspel van inhoudelijke marktbehoeften en onze eigen ervaringen binnen het werkveld. Zo kunt u met Gisratio het onderhoud aan uw beheerobjecten eenvoudig plannen, begroten en evalueren. Daarnaast ondersteunt de inspectietool Digispectie u bij het digitaal en uniform vastleggen van waargenomen schade aan waterkeringen. Voor het op orde houden van het watersysteem biedt BaggerBase uitkomst.

Een vernuftig stelsel van keringen, waterwegen en kunstwerken is onmisbaar in onze strijd tegen het water. Als partner van waterschappen, aannemers en Rijkswaterstaat geven wij dagelijks invulling aan regionale en landelijke projecten die Nederland veiliger maken tegen overstromingen.

> Waterveiligheid

GEO-ICT