Geotechnisch onderzoek

Laboratorium en ervaren geotechnisch experts

Grondonderzoek is onmisbaar voor veiligheidsanalyses voor dijkversterkingen. Het geeft inzicht in zwakke plekken en leidt tot een scherper ontwerp. RPS beschikt over een eigen grondmechanisch laboratorium en ervaren geotechnisch experts. Zo houden we geotechnisch onderzoek en advies in één hand. Daarmee is de controle op het proces gewaarborgd en beschikt u sneller over betrouwbare resultaten.

Bart van Knapen

Gericht grondonderzoek

Bodemopbouw en omgevingskenmerken stellen de randvoorwaarden voor verschillende constructieve oplossingen binnen een betrouwbaar geotechnisch ontwerp. Gericht grondonderzoek biedt de vereiste gegevens voor het bepalen van parameters voor bijvoorbeeld het ontwerp van wegen, dijkverbeteringen en projectontwikkeling.

Grondmechanisch laboratorium

In het grondmechanisch laboratorium classificeren onze laboranten de in het veld gestoken grondmonsters op volumiek gewicht en watergehalte. Daarnaast voeren zij eenvoudige classificatieproeven, complexe sterkteproeven en samendrukkingsproeven uit. Wij beschikken hiervoor onder meer over een triaxiaal opstelling. Dat is de meest gebruikelijke test om sterkteparameters van verschillende kleisoorten te bepalen. Hiermee simuleer je de spanning in de ondergrond waarmee je de sterkte eigenschappen kunt bepalen.

De geotechnisch laborant in de koelcel met steekbussen in Breda.

Gaspyknometer

RPS beschikt ook over een gaspyknometer waarmee we op hoge nauwkeurigheid de volumieke massa van vaste gronddelen kunnen bepalen. U krijgt daarmee niet alleen inzicht in de sterkte- en samendrukkingseigenschappen van verschillende grondlagen. Ook geven onze adviseurs u op basis van de resultaten oplossingen voor elke geotechnische uitdaging.

Controle op proces

De keten van dataoverdracht is sluitend vanaf monsterregistratie tot en met rapportage. Onze laboranten lezen de analyseresultaten met een barcode automatisch in het LIMS (Laboratorium Informatie Management Systeem) in. Zo weten we precies waar het monster vandaan komt, op welke diepte het is gestoken en wat ermee is gebeurd.

Grip op kwaliteit

Met inhouse geotechnische expertise en eigen grondmechanisch laboratorium houden we zelf controle op de uitvoering van het grondonderzoek en de resultaten. RPS verwerkt de uitkomsten bijvoorbeeld in veiligheidsanalyses voor dijkversterkingen. Voordeel is dat resultaten direct toepasbaar zijn voor het toetsoordeel. Daarnaast ervaren wij dat het zeker bij grote hoeveelheden prettig is het kwaliteitsproces zelf in de hand te hebben.

De laboratoria van RPS voldoen aan de wettelijke normen en de vereiste kwaliteitssystemen.

Totale controle met de triaxiaal opstelling

Bij het geotechnisch laboratorium van RPS een triaxiaal opstelling staan. De laborant van RPS gebruikt deze voor het bepalen van de sterkteparameters.

Meer weten?

Wilt u meer weten over ons geotechnisch onderzoek of grondmechanisch lab? Bekijk dan snel de folder of neem vrijblijvend contact met ons op. 

Geotechnisch Laboratorium

RPS gebruikt cookies om uw gebruikservaring te verbeteren. Voor meer informatie bekijk ons Privacy en Cookiebeleid.