Geotechnisch onderzoek

Een verantwoorde gebiedsontwikkeling hangt samen met nauwkeurige  ecologische, geotechnische en geofysische gegevens. Met RPS verwerft u deze data en onze geotechnisch specialisten analyseren deze gegevens en kunnen u van daaruit adviseren.

Middels geotechnisch onderzoek krijgt u een beeld van de fysische eigenschappen van de grond.

De grondmonsters worden verkregen middels handmatige en machinale boringen maar ook door sonderingen.

RPS beschikt over een eigen geotechnisch laboratorium waar we een groot scala aan geotechnisch onderzoeken voor u uit kunnen voeren.

RPS_geotechnisch_laboratorium_monsters
RPS_geotechnisch_laboratorium_monsters

RPS biedt de volgende diensten aan op het gebied van geotechnisch onderzoek

  • Projectmanagement voor het uitvoeren van grondonderzoeken in het veld
  • Datamanagement van de uitkomsten van het grondonderzoek
  • Laboratoriumanalyses op geroerde en ongeroerde monsters
  • Verzameling van de uitkomsten van de analyse inclusief geotechnisch advies
  • Grondonderzoeken

Bart van Knapen - Projectleider

‘RPS beschikt over een eigen geotechnisch laboratorium waar we een groot scala aan geotechnisch onderzoeken voor u uit kunnen voeren.’

RPS-Bart-van-Knapen----Projectleider