Geotechnisch laboratoriumonderzoek

RPS heeft de beschikking over een goed functionerend en volledig ingericht geotechnisch laboratorium. Hier worden ongeroerde en geroerde grondmonsters geclassificeerd en beproefd.

De proeven worden uitgevoerd volgens de Nederlandse en internationale normen.

Wij kunnen ook diverse materiaalproeven uitvoeren zoals axiale-drukproeven, Braziliaanse trekproeven en doorlatendheidsproeven.

Uiteraard werkt RPS voor onderzoeken aan dijken en kades ook conform de protocollen zoals opgesteld door Deltares en Stowa.

 

 

grondmechanisch-laboratorium---monsters
grondmechanisch-laboratorium---monsters

RPS voert de volgende proeven uit in haar geotechnisch laboratorium.

  • Classificatieproeven
  • Triaxiaalproeven
  • DSS-proeven
  • Doorlatendheidsproeven
  • Korrelverdeling
  • Dichtheidsbepalingen
  • Bepaling Atterbergse grenzen