Chroom-6

Chroom-6 is een kankerverwekkend stof die in de luchtwegen terecht kan komen. Gezien de zeer schadelijke effecten van Chroom-6 is de noodzaak voor het in kaart brengen van de blootstelling toegenomen. RPS heeft een lange track-record en grote expertise opgebouwd. Met deskundige metingen stellen onze specialisten de grootte van het risico vast en adviseren over passende (bron)maatregelen.

  • Specialistische metingen en analyses
  • Geaccrediteerd laboratorium
  • Vakkundige toetsing en rapportage
  • Gecertificeerde, ervaren specialisten
  • Kennis over laatste stand der techniek

Verdenking van Chroom-6?
Neem contact met ons op voor deskundig onderzoek en advies.

Geaccrediteerd laboratorium

Het laboratorium van RPS analyse is geaccrediteerd (RvA L192) voor de analyse van Chroom-6 in verf- en luchtmonsters. Hierdoor bent u verzekerd van een zeer hoge kwaliteit van de metingen. Naast luchtmetingen voeren onze gecertificeerde specialisten veegmonsters uit om de vervuilingsgraad op de werkplek te bepalen. Standaard leveren wij u binnen 5 werkdagen de resultaten. Bij spoed kan dit zelfs binnen een dag.

Wet- en regelgeving

Er is steeds meer bekend over Chroom-6 en ook op het gebied van wet- en regelgeving zijn er in de afgelopen jaren ontwikkelingen geweest. Zo zijn recent de grenswaarden voor werkzaamheden verder verlaagd. Goede metingen zijn van belang om passende maatregelen te kunnen nemen. Onze specialisten geven u, op basis van analyses in ons geaccrediteerde laboratorium, concreet advies. Hiermee voldoet u aan de laatste wet- en regelgeving. Zij kunnen u ook helpen bij de implementatie van maatregelen en de voorlichting aan werknemers.

Blootstelling

De gevaarlijke stof Chroom-6 hecht zich eenvoudig aan metalen en wordt onder andere verwerkt in verf, hout, plastic en metaal. Met oog op de ernstige gezondheidsrisico’s is bepaald dat nieuwe Chroom-6 verbindingen alleen zijn toegestaan voor bedrijven die hier speciale toestemming voor hebben gekregen. Chroom-6 is echter veel toegepast op materialen die nog tientallen jaren gebruikt worden. Bij het mechanisch bewerken van chroom bevattende oppervlakten kan Chroom-6 vrijkomen. Bijvoorbeeld bij het stralen en coaten van metaal. Ook bij lasprocessen aan roestvrijstaal kan Chroom-6 vrijkomen (zie ook het onderdeel lasrook).

Gezondheidsrisico’s Chroom-6

Blootstelling aan Chroom-6 kan zeer ernstige gezondheidsklachten veroorzaken. Het kan onder andere long-, neus- en neusbijholtekanker veroorzaken. Ook kan Chroom-6 chronische longziekten, allergieën, nierproblemen en chroomzweren veroorzaken en de vruchtbaarheid aantasten. Chroom-6 valt dan ook onder de hoogste klasse van gevaarlijke stoffen. Een goede risicobeheersing vraagt om specialistische kennis. Neem contact met ons op voor een professionele aanpak waarmee u uw medewerkers goed beschermt en voldoet aan de geldende wet- en regelgeving.

RPS_Chroom6-specialist-laboratorium
RPS_Chroom6-specialist-laboratorium