Kwarts

RPS analyse is geaccrediteerd voor de analyse van kwarts in lucht, conform de NIOSH 7602 methode. Het laboratorium heeft op dit gebied een zeer grote expertise opgebouwd. Met een infrarood analysetechniek kan kristallijn alfa kwarts in lucht met een zeer lage detectiegrens worden geanalyseerd (1µg/filter).

Ook in de analyse van materiaalmonsters is het laboratorium gespecialiseerd. De sedimentatie techniek volgens ‘Stokes’ is door het lab verfijnd waardoor het respirabele deel van het stofmonster kan worden afgescheiden. De kwarstanalyse geeft dan de juiste informatie omtrent de toxiciteit van het monster. RPS heeft ook de beschikking over XRD-analysetechniek (röntgendiffractie) zodat ook tridimiet geanalyseerd kan worden.

Monstername en analyse

De metingen worden uitgevoerd onder toezicht van een gespecialiseerde meettechnicus. Deze is verantwoordelijk voor het vastleggen van het proces. Er kunnen zowel kortdurende (15minTGG) alsook dagblootstellingen (8h TGG) worden bepaald. De uitvoering vindt plaats door omgevingslucht over een filter te leiden dat in een cycloon is geplaatst. Met de methode wordt respirabelstof afgevangen met een deeltjesgrootte die kleiner is dan 4µm. Gelijktijdig met het kwartsgehalte kan ook het stofgehalte worden bepaald.

Geaccrediteerd

RPS analyse bv is geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie als testlaboratorium tegen de norm NEN-EN-ISO/IEC 17025. De analyse van kwarts met FTIR conform NIOSH 7602 behoort tot de scope van accreditatie. De scope is beschikbaar via de website van de Raad voor Accreditatie; registratie onder nummer L192.

RPS-kwartsstof-analyses-2
RPS-kwartsstof-analyses-2

Vraag nu direct uw offerte aan

Wilt u direct een offerte aanvragen voor onze dienstverlening? Vul dan hieronder uw gegevens in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

    Upload hier uw bestanden
    Hoe bent u bij RPS terecht gekomen?