Lasrook

Lasrook is een algemene term voor een mengsel van vaste deeltjes en gassen dat bij het lassen en thermisch snijden vrijkomt. De samenstelling varieert sterk per type lasproces, gebruikte materialen en de werksituatie. Dit is bepalend voor de schadelijkheid van de lasrook. Om de juiste maatregelen te kunnen nemen om werknemers te beschermen zijn goede metingen dan ook essentieel.

  • Professionele metingen
  • Vakkundige analyses
  • Deskundig advies
  • Concrete, werkbare maatregelen

Meten van lasrook

De gecertificeerde specialisten van RPS brengen de aanwezigheid en schadelijkheid van lasrook in kaart. Met representatieve metingen wordt de samenstelling geanalyseerd en kan de schadelijkheid worden bepaald. De verdeling tussen respirabele en niet-respirabele stoffen is bepalend voor de opname en het neerslaan van de deeltjes in de longen. Standaard leveren wij u binnen 5 werkdagen de resultaten. Bij spoed kan dit zelfs binnen een dag.

Wet- en regelgeving

Uiteraard zijn onze specialisten op de hoogte van de laatste wet- en regelgeving voor lasrook. Op basis van de analyse krijgt u concreet advies over de mogelijkheden om de lasrook uit de lucht te verwijderen en onder de grenswaarde van 1 mg/m³ te blijven. Hiermee voldoet u aan alle geldende wet- en regelgeving. Met onze jarenlange ervaring kunnen wij u ook verder helpen bij de implementatie van de beheersmaatregelen.

 

Gezondheid en lasrook

Gezondheidsrisico’s lasrook

Op korte termijn kan het inademen van lasrook of lasdamp leiden tot heesheid, keelpijn en oogirritatie. De langetermijneffecten van lasrook hangen af van de gebruikte materiaalsoort en het toegepaste lasproces. IJzerdeeltjes kunnen zich ophopen in de longen, wat kan leiden tot ernstige longproblemen en mogelijk een verhoogde kans op longkanker. Lasrook van ongelegeerd staal kan verminderde vruchtbaarheid bij mannen veroorzaken. Het is dan ook van groot belang voor de gezondheid van uw medewerkers dat er afdoende maatregelen worden genomen. Neem contact met ons op voor meer informatie en concreet advies.

Verbetercheck lasrook

Als werkgever bent u verplicht om uw medewerkers te beschermen tegen gevaarlijke stoffen. Twijfelt u of er volgens de Arbowet bij u wordt gelast? Doe dan de Verbetercheck Lasrook. Als u de Verbetercheck Lasrook goed uitvoert en de beheersmaatregelen opvolgt, voldoet u volgens Inspectie SZW aan de huidige grenswaarde. Er gelden speciale eisen voor kankerverwekkende stoffen. Zodoende verdient chroom-VI (hexavalent) extra aandacht als dit voorkomt in lasrook.

RPS-lasrook-metingen-en-analyses-2
RPS-lasrook-metingen-en-analyses-2

Vraag nu direct uw offerte aan

Wilt u direct een offerte aanvragen voor onze dienstverlening? Vul dan hieronder uw gegevens in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

    Upload hier uw PDF, JPG, JPEG of PNG bestanden (max. 2mb)
    Hoe bent u bij RPS terecht gekomen?