Het Nieuwe Werken

Sluit de inrichting van uw kantoor nog goed aan bij uw organisatie en werkprocessen? Bent u op zoek naar een manier om efficiënter met uw huisvesting om te gaan? Of wilt u juist samenwerken en kennisdelen stimuleren? Laat u overtuigen van de voordelen van Het Nieuwe Werken.

Flexwerken
Bij Het Nieuwe Werken is sprake van een verandering naar een plaats-, tijds- en persoonsonafhankelijke manier van werken. Uw werknemers gaan over naar een meer flexibele werkomgeving. Dat concept biedt uw medewerkers meer vrijheid om te bepalen waar en wanneer men werkt. Hoe dat in de praktijk wordt ingevoerd, is voor elke organisatie anders.

Efficiëntere bedrijfsvoering
Bij het Nieuwe Werken passen we de fysieke werkomgeving aan om deze beter aan te laten sluiten bij de bij de veranderende organisatie en behoeften van uw medewerkers. Het doel is een betere en efficiëntere bedrijfsvoering. In dat proces sturen wij op communicatie en draagvlak. Dat is essentieel om uw nieuwe kantoorconcept succesvol te laten zijn.

Gebruikerswensen in beeld
Hoe gaat de stap naar Het Nieuwe Werken in zijn werk? Onze adviseurs gaan altijd op zoek naar de beste match tussen uw organisatie, de werkprocessen en het gebouw. Daarom starten we het proces met een inventarisatie van de gebruikerswensen. Hiervoor zetten we bijvoorbeeld een bezettingsgraadonderzoek in waarmee u een goede nulmeting heeft. De resultaten vormen de basis voor een aantal scenario’s voor uw nieuwe kantoorconcept.

Beste resultaat
Daarna ondersteunen we u bij met het maken van de juiste keuze. Deze werken we vervolgens uit in een vlekkenplan. Ook stellen we een werkwijze met bijbehorende gedragsregels of basisafspraken voor. Die voeren we in samenspraak met u uit. Zo bent u ervan verzekerd dat de werkwijze optimaal aansluit bij uw primaire proces en de cultuur van uw organisatie.

Uw organisatie is continu in ontwikkeling. Dit stelt steeds veranderende eisen aan uw huisvesting. Mogelijk geeft personele groei of reorganisatie reden voor een herziening van het huisvestingsconcept.

> Huisvestingsadvies

HET NIEUWE WERKEN