Huisvestingsadvies

Advisering in de planvorming en definiëring van huisvestingsprojecten.

Uw organisatie is continu in ontwikkeling. Dit stelt steeds veranderende eisen aan uw huisvesting. Mogelijk geeft personele groei of reorganisatie reden voor een herziening van het huisvestingsconcept.

Ron Termeer

Of volstaat uw huisvesting niet meer door de technische staat of een andere gewenste uitstraling. Wij laten uw medewerkers effectiever werken binnen een inspirerende werkomgeving. Zo helpen we u bij het creëren van passende huisvesting tegen aanvaardbare investeringen.

Plan van aanpak

Start u met een groot of complex huisvestingsproject? Dan brengen wij al in een vroeg stadium structuur en bedrijfskundige kennis in. Zo maken we met alle betrokkenen heldere afspraken in een plan van aanpak. Niet alleen over uitgangspunten, randvoorwaarden en de aanpak. Ook over de planning en verdeling van taken en verantwoordelijkheden.

Succesfactor

Uw medewerkers betrekken we nadrukkelijk bij het huisvestingsproces. Wij gebruiken hun input en koppelen voortdurend terug wat ermee gebeurt. Op deze wijze creëren we draagvlak onder de gebruikers. Onze ervaring in dit soort projecten leert dat dit een belangrijke succesfactor is bij huisvestingsprocessen. Daarmee zorgen we er voor dat uw (her)huisvestingsproces beheerst en in de greep blijft.

Maatwerk

Bewust inspelen op veranderende uitgangspunten en randvoorwaarden. Met maatwerkoplossingen waarmee u flexibel meebeweegt op toekomstige ontwikkelingen. Omlijst met een persoonlijke en pragmatische aanpak. Daarmee maken wij voor u het verschil. Uw complete (her)huisvestingsproces is bij onze ervaren adviseurs in vertrouwde handen.

Subdiensten

Huisvestingsplan

Een huisvestingsplan vormt de basis voor het huisvestingsbeleid van een organisatie. Dat wil zeggen dat de visie van deze organisatie ten aanzien van de toekomstige huisvesting, mede aan de hand van het huisvestingsplan wordt bepaald.

Plan van Aanpak (her)huisvesting

Een huisvestingsvraagstuk binnen uw organisatie kan de aanleiding zijn om te renoveren, verbouwen of nieuwbouw te overwegen. Indien hiertoe besloten wordt, kan een (her)huisvestingsproces worden gestart.

Haalbaarheidsonderzoek

In het eerste stadium van een (eventueel) huisvestingsproject is het aan te bevelen een haalbaarheidsonderzoek uit te voeren. Hierbij wordt onderzocht in hoeverre het project haalbaar is binnen de opgestelde randvoorwaarden en uitgangspunten.

Het nieuwe werken

Sluit de inrichting van uw kantoor nog goed aan bij uw organisatie en werkprocessen? Bent u op zoek naar een manier om efficiënter met uw huisvesting om te gaan? Of wilt u juist samenwerken en kennisdelen stimuleren? Laat u overtuigen van de voordelen van Het Nieuwe Werken.

Bezettingsgraad

De gemiddelde werkplek in Nederland is meer dan de helft van de tijd ongebruikt. Met een bezettingsgraadonderzoek geven we u optimaal inzicht in het huidige gebruik en de bezettingsgraad van de werkplekken in uw organisatie. Efficiënter inrichten van uw huisvesting levert mogelijk ook bij u een aanzienlijke ruimte- en kostenbesparing op.

Vlekkenplan

Wilt u uw bestaande kantoor (efficiënter) herindelen en vraagt u zich af wat de mogelijkheden zijn? Heeft u als huurder een ander pand op het oog, maar weet u niet of uw organisatie er in past? Of zoekt u een hulpmiddel om potentiële huurders te overtuigen dat uw pand geschikt is? Een vlekken- en indelingsplan biedt uitkomst.

Aanbesteding

Goed inkopen en aanbesteden levert financieel voordeel op. Maar een aanbesteding organiseren is niet eenvoudig. Ontbreekt het u aan kennis of capaciteit? Wij begeleiden (semi-) overheden en private partijen bij onderhandse en Europese aanbestedingen. Dit doen we met de juiste ervaren specialist op de juiste plek. Zo vergroot u uw slagkracht en laat u geen kans onbenut.

Programma van Eisen gebouw

Bent u op zoek naar een beter passende huisvesting? Overweegt u een renovatie, verbouwing, of een heel nieuw pand. Onze adviseurs weten wat erbij komt kijken om de eisen waaraan uw toekomstige huisvesting moet voldoen scherp te zetten. Dit vertalen we in een Programma van Eisen dat optimaal aansluit bij de eisen en wensen van uw organisatie.

Kantoorconcept

Bent u op zoek naar een manier waarop u efficiënter met uw huisvesting kunt omgaan? Sluit de inrichting van uw kantoor niet meer aan bij uw organisatie en worden uw werkprocessen niet meer optimaal ondersteund? Dan wordt het misschien tijd voor een nieuw kantoorconcept.
RPS gebruikt cookies om uw gebruikservaring te verbeteren. Voor meer informatie bekijk ons Privacy en Cookiebeleid.