Aanbesteding

Goed inkopen en aanbesteden levert financieel voordeel op. Maar een aanbesteding organiseren is niet eenvoudig. Ontbreekt het u aan kennis of capaciteit? Wij begeleiden (semi-) overheden en private partijen bij onderhandse en Europese aanbestedingen. Dit doen we met de juiste ervaren specialist op de juiste plek. Zo vergroot u uw slagkracht en laat u geen kans onbenut.

Organiseren aanbesteding

Het uitzetten van een aanbesteding vraagt om specialistische inhoudelijke en marktkennis. Het naleven van de juiste procedures en correct toepassen van wetten en regelgeving zijn essentieel voor een succesvolle aanbesteding. Hiervoor hebben we alle disciplines onder één dak. Heeft u bijvoorbeeld een technische gebouwinspectie door ons laten uitvoeren, dan weten we dat als geen ander efficiënt te vertalen naar opdracht- en werkomschrijvingen.

Passende contractvorm

Centraal binnen onze aanpak staat de vertaalslag naar uw specifieke behoeften. Bent u bekend met de te hanteren selectiecriteria? Heeft u bijvoorbeeld al een idee welke contractvorm het best past bij uw organisatie? Wellicht twijfelt u over het aangaan van een UAVgc contract of prestatiecontract? En hoe bepaalt u de economisch meest voordelige inschrijving (EMVI)? Wij schetsen voor uw specifieke situatie de scenario’s en bijbehorende risico’s. Op basis daarvan komen we samen met u tot een verantwoorde keuze.

Juiste uitvoeringsspecificaties

Binnen onze aanpak is niet alleen aandacht voor wat er geleverd moet worden. Ook is er zorg voor hoe het werk uitgevoerd moet worden. Hoe gaat u om met veiligheid en schadeafhandeling? Hoe voorkomt u overlast voor uw omgeving? Zijn uw beheersmaatregelen toereikend? Wij zorgen voor de juiste werkomschrijvingen en uitvoeringsspecificaties. Dat voorkomt tegenvallers achteraf.

De voordelen op een rij

  • Flexibel in vergroten slagkracht
  • Juridische en procedurele borging van het proces
  • Financiële zekerheid
  • Kostenbesparing
  • Geen tegenvallers achteraf