Bezettingsgraad

De gemiddelde werkplek in Nederland is meer dan de helft van de tijd ongebruikt. Met een bezettingsgraadonderzoek geven we u optimaal inzicht in het huidige gebruik en de bezettingsgraad van de werkplekken in uw organisatie. Efficiënter inrichten van uw huisvesting levert mogelijk ook bij u een aanzienlijke ruimte- en kostenbesparing op.

Onderzoek naar bezettingsgraad

Onze adviseurs stellen het onderzoek naar de bezettingsgraad voor u op en voeren het uit. Tijdens de meetperiode meten we op verschillende momenten in de week:

  • Gemiddelde bezetting werkplekken (en vergaderruimten)
  • Benutting vergaderruimten
  • Gemiddeld aanwezigheidspercentage per organisatieonderdeel

Bezettingsgraad in beeld

Op basis van de data krijgt u een helder overzicht van:

  • Tekort/overschot aan (bepaalde typen) werk- of vergaderplekken
  • Spreiding door het gebouw gedurende de meetperiode
  • Piekbelastingen gedurende de meetperiode

Het resultaat ontvangt u in een rapportage met aanbevelingen. Daarmee kunt u gericht aan de slag met het optimaliseren van uw huisvesting (met een vlekkenplan).