Haalbaarheidsonderzoek

In het eerste stadium van een (eventueel) huisvestingsproject is het aan te bevelen een haalbaarheidsonderzoek uit te voeren. Hierbij wordt onderzocht in hoeverre het project haalbaar is binnen de opgestelde randvoorwaarden en uitgangspunten.

Wat is een Haalbaarheidsonderzoek?

RPS onderzoekt in hoeverre het project haalbaar is binnen de in samenwerking met de opdrachtgever opgestelde randvoorwaarden en uitgangspunten. Deze randvoorwaarden en uitgangspunten betreffen veelal de locatie, de bestaande bebouwing, de investeringen versus de opbrengsten, de projectrisico’s en de planningen met hieraan gekoppeld de vergunningen. Daarnaast worden op basis van het haalbaarheidsonderzoek de randvoorwaarden ook nader geformuleerd en verfijnd.

Het is zaak dat tijdens de verdere projectuitwerking regelmatig terug wordt gekeken op de opgestelde randvoorwaarden en uitgangspunten. Een gebouwbeoordeling en locatieonderzoek maken veelal onderdeel uit van het haalbaarheidsonderzoek. Vanwege de brede kennis en ervaring binnen RPS is in korte tijd een goed beeld te geven van de haalbaarheid van een eventueel project.

Een haalbaarheidsonderzoek of haalbaarheidsstudie is van belang bij de start van een huisvestingsproject. Gebouwbeoordeling en locatieonderzoek kunnen onderdeel zijn van een haalbaarheidsonderzoek.