Huisvestingsplan

De basis voor het huisvestingsbeleid van een organisatie

Een huisvestingsplan vormt de basis voor het huisvestingsbeleid van een organisatie. Dat wil zeggen dat de visie van deze organisatie ten aanzien van de toekomstige huisvesting, mede aan de hand van het huisvestingsplan wordt bepaald.

Ron Termeer

Hierbij wordt de toekomstige huisvesting beschouwd in relatie tot de te verwachten ontwikkelingen in de bedrijfsvoering en het aantal medewerkers.

Doel van een huisvestingsplan

Het huisvestingsplan geeft u inzicht in de huidige stand van zaken van uw gebouwenbestand en toont aan of er een noodzaak bestaat voor renovatie, verbouw of zelfs nieuwbouw. Een huisvestingsplan is bovendien een noodzakelijk toetsingskader voor de uitwerking en realisatie van nieuwbouw-, renovatie- en onderhoudsplannen.

RPS kan het proces om te komen tot een huisvestingsplan voor u begeleiden en het huisvestingsplan volledig voor u opstellen. Wij stellen huisvestingsplannen op voor met name onderwijs-, onderzoeks- en gezondheidszorginstellingen en voor landelijke, provinciale, regionale en locale overheden.

Een goed huisvestingsplan vormt de basis voor het verdere huisvestingsbeleid van een organisatie. Een huisvestingsproject, huisvestingsmanagement en huisvestingsadvies sluiten hier op aan.

RPS gebruikt cookies om uw gebruikservaring te verbeteren. Voor meer informatie bekijk ons Privacy en Cookiebeleid.