Plan van Aanpak (her)huisvesting

Een huisvestingsvraagstuk binnen uw organisatie kan de aanleiding zijn om te renoveren, verbouwen of nieuwbouw te overwegen. Indien hiertoe besloten wordt, kan een (her)huisvestingsproces worden gestart.

Belang van een Plan van Aanpak

Om het huisvestingsproces zo gestructureerd en efficiënt mogelijk te laten verlopen met een optimale beheersing van de aspecten geld, tijd, kwaliteit, informatie en organisatie, is het essentieel om aan het begin van het huisvestingsproject een Plan van Aanpak (ook wel Projectplan genoemd) op te stellen.

Inhoud en doel van een Plan van Aanpak

In het Plan van Aanpak zijn onder meer de uitgangspunten en randvoorwaarden, de projectorganisatie, het stappenplan en de tijdplanning voor het project vastgelegd. Het Plan van Aanpak kan gezien worden als de routebeschrijving van het huisvestingsproject en is tevens een belangrijk communicatiemiddel. Met dit document wordt onder de betrokkenen draagvlak gecreëerd en commitment verkregen voor de toekomstige huisvesting. De huisvestingsadviseurs van RPS hebben veel ervaring met dit soort processen. Zij kunnen u ondersteunen bij het opstarten van huisvestingsprojecten en het Plan van Aanpak in korte tijd volledig voor u opstellen.

Huisvestingsproject, Plan van Aanpak en Projectplan dienen om een huisvestingsproject vanaf het begin goed te laten verlopen en het huisvestingsproces zo gestructureerd en efficiënt mogelijk te laten verlopen.