Programma van Eisen gebouw

Bent u op zoek naar een beter passende huisvesting? Overweegt u een renovatie, verbouwing, of een heel nieuw pand. Onze adviseurs weten wat erbij komt kijken om de eisen waaraan uw toekomstige huisvesting moet voldoen scherp te zetten. Dit vertalen we in een Programma van Eisen dat optimaal aansluit bij de eisen en wensen van uw organisatie.

Opstellen Programma van Eisen

Hoe groot moet uw gebouw zijn? Welke ruimten heeft u nodig? Aan welke technische eisen moet uw pand voldoen? Hoe gaat u om met duurzaamheidseisen? Wat zijn de esthetische voorwaarden? Met het opstellen van een Programma van Eisen helpen we u antwoord te geven op deze functionele, ruimtelijke en technische vraagstukken.

Leidraad

Met een Programma van Eisen legt u de uitgangspunten, kwaliteitseisen, prestaties en ambities vast die u aan de nieuwe huisvesting stelt. Een gebouw waarin uw organisatie zich optimaal kan ontwikkelen. U beschikt over een leidraad voor alle betrokkenen in het proces en creëert draagvlak onder de gebruikers. Belangrijk, want u neemt in deze fase beslissingen die bepalend zijn voor de kosten en kwaliteit van uw project.

Toetsinstrument

Aan de hand van de omschreven eisen en ambities stellen we een investerings- en exploitatiekostenraming op. Met een helder Programma van Eisen heeft u tegelijk een toetsinstrument in handen, zodat u de kosten en kwaliteit van uw project bewaakt. Daarmee minimaliseert u de risico’s van uw huisvestingsproject. Nu en in de toekomst.