Informatieplicht energiebesparing

Verbruikt uw bedrijf of instelling (inrichting) per jaar minimaal 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas (equivalent)? Dan valt uw organisatie onder het Activiteitenbesluit milieubeheer. We ondersteunen u graag bij het interpreteren en invullen van de lijst met erkende maatregelen. Onze adviseurs hebben alle kennis in huis om op basis van een inspectie of onderzoek te zien of al aan de maatregelen voldaan wordt of niet.

Bewijslast voor maatregelen

Is er bewijslast nodig bij het invullen van de erkende maatregelenlijst in het e-Loket? Dan stellen onze adviseurs erkende maatregelenscans, energielabels en maatwerkadviezen op waaruit blijkt dat u aan de maatregel(en) voldoet. Daarnaast kunt u hiermee onderbouwen dat maatregelen niet binnen 5 jaar terug te verdienen zijn en u deze dus niet hoeft uit te voeren.

Verder helpen wij u bij het opstellen of aanpassen van de MJOB. Daarmee kunt u in het e-Loket  aantonen dat de maatregelen weliswaar nog niet uitgevoerd zijn, maar wel ingepland zijn. U voldoet daarmee ook aan de wet.

 

Inspecties & Advies

RPS scant de voor u erkende maatregelen  tijdens een visuele inspectie. Hierbij presenteren wij u welke maatregelen al uitgevoerd zijn, en welke nog uitgevoerd dienen te worden.

Met een maatwerkadvies geven wij inzicht in de mogelijkheden om uw gebouw  te verduurzamen. Bij dit inzicht worden de erkende maatregelen bekeken op toepasbaarheid en uiteindelijke terugverdientijd met impact op energiegebruik en CO2-reductie.

Uiteraard kan RPS ook energielabels opstellen en afmelden. Voor kantoren is het verplicht vanaf 2023 een Energielabel C te hebben, Door nu een maatwerkadvies uit te voeren, kan er de komende paar jaar in de onderhoudsbegroting al rekening gehouden worden met de aanpassingen die nodig zijn om tot minimaal label C in 2023 te komen.

RPS-energie-informatieplicht-ondersteuning-1
RPS-energie-informatieplicht-ondersteuning-1

Aanvullende diensten

EED-audit

Naast de wettelijke verplichtingen op gebouwniveau, zoals Energielabel en Erkende maatregelen, heeft de overheid ook een instrument dat ze inzetten om energiebesparing bij bedrijven en organisaties te monitoren. Indien je voldoet aan de gestelde eisen, dan moet er een EED-audit uitgevoerd te worden.

RPS kan deze audit uitvoeren en in samenspraak met het bevoegd gezag kijken of er gebruik gemaakt kan worden van ‘uniforme huisvesting’ waardoor niet alle locaties onderzocht dienen te worden maar een representatieve steekproef voldoende is. De EED-audit geeft een gedetailleerd overzicht van alle bestaande energiestromen binnen de onderneming en dient om de vier jaar opnieuw opgesteld te worden.

Een EED-audit bestaat uit:

  • Een schematisch overzicht van alle bestaande energiestromen (inclusief vervoer).
  • Een beschrijving van de belangrijkste factoren die het energieverbruik beïnvloeden.
  • Een gekwantificeerd overzicht van het energiebesparingspotentieel van de onderneming voor de komende vier jaar.
  • Een beschrijving van mogelijke kosteneffectieve energiebesparingsmaatregelen.

Meerjarenonderhoudsbegroting (MJOB)

De MJOB voor de eerstvolgende jaren kan RPS voor u opstellen op basis van inspecties van het vastgoed, al dan niet volgens de richtlijnen voor conditiemeting (NEN 2767). Door deze inspecties wordt duidelijk welke bouwdelen daadwerkelijk onderhoud behoeven en in welke mate.

Ook beleidsmatige keuzes kunnen als input voor de MJOP worden gebruikt. Is er bijvoorbeeld al vastgesteld dat een complex gesloopt wordt, of dat er op een later moment investeringen in het complex plaatsvinden, dan kan dat tot een lager gewenst onderhoudsniveau leiden. Uiteraard is wind- en waterdicht en veilig daarbij de ondergrens.

Daarnaast kunnen we de duurzaamheidsmaatregelen in de meerjarenonderhoudsbegroting opnemen om zo de verduurzaming te faseren en zoveel mogelijk op natuurlijke momenten plaats te laten vinden.. Dit MJOB kan dan gebruikt worden om in het e-loket van de informatieplicht aan te tonen dat bepaalde maatregelen weliswaar nog niet uitgevoerd zijn, maar wel in de planning staan.

Energie analyse & diagnose

Een van de erkende maatregelen is het hebben van een Energie Beheers Systeem, waarmee je de energiegebruik kan monitoren en analyseren. Dit kan RPS ook voor u doen. Wanneer je een slimme meter hebt in je gebouw kunnen wij deze uitlezen. Op basis hiervan kunnen we het gebruik aan energie analyseren maar ook een diagnose maken. Op basis van deze analyse & diagnose kunnen we zien of bijvoorbeeld de installaties goed zijn ingesteld en niet de ventilatie door draait buiten de gebruikstijden. Dit kunnen we doordat het energieverbruik vanuit het energielabel wordt vergeleken met het daadwerkelijk operationeel verbruik.

Wanneer er verduurzamingsmaatregelen zijn uitgevoerd kunnen we verifiëren of de maatregel het gewenste effect heeft. Mocht dit niet zo zijn, dan zien we dat meteen en kunnen we dit nog verder optimaliseren of kunnen we aanvullende maatregelen treffen.

Gerelateerde Diensten

Vraag nu direct uw offerte aan

Wilt u direct een offerte aanvragen voor onze dienstverlening? Vul dan hieronder uw gegevens in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

    Upload hier uw PDF, JPG, JPEG of PNG bestanden (max. 2mb)
    Hoe bent u bij RPS terecht gekomen?