Industriële veiligheid

Veilig omgaan met installaties en gevaarlijke stoffen vormt een belangrijk deel van uw dagelijkse dynamiek. Met praktische maatregelen moet u voldoen aan de wet- en regelgeving. Hoe brengt u de risico’s in kaart en neemt u de juiste preventieve maatregelen? Niet alleen voor machine- en procesveiligheid, maar ook voor veilig gedrag.

Een multidisciplinair team van veiligheidskundigen, toxicologen, ingenieurs, arbeidshygiënisten en cognitief psychologen staat garant voor een brede aanpak voor uw veiligheid.

Effectieve verbeteringen
RPS beschikt over ruime ervaring en expertise binnen de industriële sector. We ondersteunen bedrijven bij het inventariseren van de risico's en adviseren over de meest effectieve verbeteringen. Zowel technisch als organisatorisch. Hiervoor gebruiken we beproefde methoden, zoals Bow-Tie, Hazard and Operability Study (HAZOP), RCA, Tripod en Storybuilder.

Gevaarlijk stoffen in beeld
Werkt uw bedrijf met gevaarlijke stoffen? De risico’s daarvan worden vaak onderschat, vooral wanneer de effecten pas jaren later aan de oppervlakte komen. Met alle gevolgen van dien. Wij hebben arbeidshygiënisten en toxicologen in dienst die u ondersteunen bij het in kaart brengen van de blootstelling en de ernst daarvan. Uiteraard volgens de actuele wetgeving, zoals REACH en het 4-stappentraject van I-SZW. Met eigen meettechnici, moderne meetapparatuur en een eigen Arbo-laboratorium bent u verzekerd van de beste begeleiding.

Ontwikkelen veiligheidscultuur
Veiligheidsmaatregelen hebben alleen effect als uw medewerkers veilig willen en kunnen werken. Onze adviseurs met verschillende achtergronden ondersteunen u bij het ontwikkelen van een betere veiligheidscultuur. Dit doen we met een onderbouwde aanpak. Speciaal voor het identificeren van kritiek veiligheidsgedrag en een daarop gericht verbeterprogramma. Daarmee beperkt u de kans op een ongeval.

INDUSTRIËLE VEILIGHEID