Grondbalans

Grond verplaatsen kost geld en heeft impact op het milieu en de omgeving. Bij alle cultuur- en civieltechnische bouwprojecten vindt grondverzet plaats en is grip op de grondbalans noodzakelijk. RPS ondersteunt u bij het zo efficiënt en effectief omgaan met uw grondstromen.

Gesloten grondbalans

De grondbalans kan gevolgen hebben voor het inrichtingsplan. Een rekensom maakt dit inzichtelijk. Bij steeds meer bouwprojecten is het streven te werken met een gesloten grondbalans. U hoeft de grond dan niet af te voeren. Dat levert u voordelen op voor mens en milieu:

  • Minimale transportbewegingen; minder CO2-uitstoot;
  • Minder inbreuk op ecologische waarde omgeving;
  • Minder overlast voor omwonenden;
  • Lagere kosten.

Effectieve grondstromen

RPS heeft ruime ervaring met het toepassen van een (gesloten) grondbalans. Onze specialisten hebben een brede kennis van grond(soorten). Zij weten vanuit een praktische invalshoek hoe u zo efficiënt mogelijk met de grondstromen om moet gaan. Hiervoor maken we een inhoudsberekening (2D of 3D) en brengen we de volumes van de verschillende grondstromen in kaart. Ook maken wij een inschatting van de zetting en uitlevering van de grond. Daarmee krijgt u een goed totaalbeeld van de te leveren grondhoeveelheden, opbrengsten en kosten.

Logistieke kansen

Bij het werken met een grondbalans speelt logistiek een belangrijke rol. De keuze van het transportmiddel is afhankelijk van een aantal omgevingsfactoren. Onze specialisten inventariseren de kansen en knelpunten. Uw logistieke proces is daarmee in goede handen.

Pragmatische aanpak

Kiest u voor RPS, dan kiest u voor een persoonlijke en pragmatische aanpak. Plannen die achter de tekentafel bedacht worden, moeten in de praktijk uitvoerbaar zijn. Daarom hanteren wij korte lijnen tussen werkvoorbereider en uitvoerder. Bij de sturing werken we van groot naar klein; van globale berekening naar besteksniveau. Daardoor kunnen we snel inspringen op ontwerpwijzigingen. En met het toepassen van onze 3D-modellen is de validatie van uw geïntegreerde projecten gegarandeerd.

GRONDBALANS