Betononderzoek kunstwerken

Voldoet uw brug- of betonconstructie aan het gewenste veiligheidsniveau? Beantwoordt u aan de huidige normen en richtlijnen? Met herberekeningen toetsen we u of uw object de werkelijke belasting aankan en voldoende capaciteit heeft. Dat doen we aan de hand van onafhankelijke beton- en materiaalonderzoeken. Met ervaren vakmanschap. 

Specialistisch betononderzoek

Voor gebouweigenaren en -beheerders vormt het onderhoud aan betonconstructies een van de grootste kostenposten in het meerjarenonderhoudsplan. U voorkomt dit door vroegtijdig inspecties uit te voeren.

Met betononderzoek stellen we de kwaliteit van het beton en het wapeningsstaal vast. Hierbij voeren we zowel een visuele inspectie als specifiek (destructief)onderzoek uit. Dit doen we onder meer door het nemen van boor-,stof- en staalmonsters. U krijgt hiermee inzicht in de oorzaak van aantasting en de snelheid waarmee eventuele aantasting optreedt.

Betrouwbare betonanalyses

Voor de betonanalyses werken onze medewerkers samen met geaccrediteerde laboratoria. U bent dus binnen elke fase van uw project verzekerd van nauwkeurige resultaten en korte doorlooptijden. Daarbij lopen wij met een brede reeks van nationale en internationale normen in pas met de laatste wettelijke eisen.

 

Voorbeeldprojecten

Kademuren Foodcenter Amsterdam

Tijdens deze inspectie zijn een toestandinspectie (B2) en diverse aanvullende onderzoeken (D1) voor de kadeconstructie langs het Foodcenter in Amsterdam uitgevoerd. Daarnaast is de restlevensduur van de kade bepaald met het oog op een beheer- en onderhoudstermijn van 25 jaar.

De kade betreft een betonnen kadeconstructie uit  1930 gefundeerd op houten palen. Voor dit onderzoek is de kade op handafstand geïnspecteerd, tevens is de opbouw van de kade bepaald door het achterland vrij te graven. Ook is onder meer de beton- en staalkwaliteit bepaald door betonkernen en wapeningsstaven uit te nemen. Daarnaast is een funderingsinspectie uitgevoerd met duikers en een ROV waarbij houtmonsters zijn genomen en geanalyseerd. Op basis van de resultaten is onder andere een onderhoudsadvies en herstelmaatregelen opgesteld.

Conditionerende onderzoeken stad Tiel

Voor de toetsen van de primaire waterkeringen in de stad Tiel zijn diverse onderzoeken uitgevoerd voor het achterhalen van de constructieopbouw en materiaaleigenschappen voor berekeningen.

De locatie van kwelschermen zijn achterhaald door het vrijgraven in combinatie met magnetometerconus en blinde conussonderingen. De diepte van stalen schermen is bepaald met magnetosonderingen. Ook zijn conform de huidige richtlijnen staaldiktemetingen uitgevoerd op damwandprofielen. Ter plaatse van de betoniet kwelschermen zijn monsters genomen om de waterdoorlatendheid te beoordelen.

Bij diverse betonnen coupures (afsluitbare dijkdoorgangen) zijn betonkernen genomen om de materiaaleigenschappen te bepalen. Ook zijn wapeningsdetecties en carbonatatiemetingen uitgevoerd. Voor dit project zijn tientallen sonderingen en mechanische boringen uitgevoerd.

Asfalt en betonboringen
Wij hebben diverse kernboringen uitgevoerd door betonnen vloeren en asfalt wegverharding. In veel gevallen is dit voor grondonderzoek of het uitvoeren van sonderingen. In andere gevallen heeft dit als doel het bepalen van de materiaaleigenschappen.

Materiaalonderzoeken beton, staal, hout en metselwerk

U kunt naast betononderzoek ook voor andere onafhankelijke materiaaltesten bij ons terecht. Voor staal, hout en metselwerk. Welke diensten kunt u van ons verwachten?:

Destructief materiaalonderzoek

 • Kernboringen beton en metselwerk (druksterkte, treksterkte en samenhang)
 • Uitnemen wapeningsstaal (vloeigrens/treksterkte)
 • Uitnemen proefstukken damwanden (vloeigrens/treksterkte)
 • Onderzoek houtsoort en aantasting
 • Uitnemen houtmonsters bij funderingshout

Niet-destructief materiaalonderzoek

Relevante onderwerpen

 • Kostenramingen en bestekken (RAW en SKK)
 • Hersteladvies
 • Herberekeningen
 • Nieuwe ontwerpen

 

Gerelateerd nieuws

26.10.23

Droogdokdeuren inspecteren in maritiem decor

  Bij het inspecteren van de droogdokdeuren in de Oude Rijkswerf Willemsoord kom je oren en ogen tekort. Met projectmanager Peter Wiebes maken we een rondje over dit erfgoed en ontdekken zeven fascinerende aspecten die dit werk hier zo bijzonder…

04.05.21

Speurneuzen in Utrechts rioolgemaal

Afdalen voor een asbest- en betononderzoek in een donker, afgesloten rioolgemaal. Dat is best een avontuur. Onlangs beten onze speurneuzen samen met Willemsen Infra de spits af voor de gemeente Utrecht die er meerdere laat inspecteren. Hoe doen zij dat…

09.06.21

Scherpe ogen bij inspectie van de Afsluitdijk

De één rijdt er routinematig overheen. Anderen komen met touringcars uit alle windstreken een kijkje nemen. De Afsluitdijk is net zo bescheiden als uniek. Zeker voor liefhebbers van weidse uitzichten over zee, rust en cultuurhistorie. Niet voor niets behoort dit…

Vraag nu direct uw offerte aan

Wilt u direct een offerte aanvragen voor onze dienstverlening? Vul dan hieronder uw gegevens in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

  Upload hier uw PDF, JPG, JPEG of PNG bestanden (max. 2mb)
  Hoe bent u bij RPS terecht gekomen?