Betononderzoek, houtonderzoek, staalonderzoek en metselwerkonderzoek

Op het moment dat u een herberekening gaat uitvoeren, zijn realistische waardes van de materiaaleigenschappen vereist. U wilt er toch zeker van zijn dat de materiaaleigenschappen van beton, staal, hout en metselwerk betrouwbaar en veilig zijn? Door te testen wanneer deze materialen bezwijken, brengen we de eigenschappen van de materialen in kaart.

Betononderzoek

Wij voeren diverse onafhankelijke destructieve materiaaltesten voor u uit op verschillende bouwmaterialen. Zo stellen we met betononderzoek de kwaliteit van het beton vast. Ook zijn we thuis in materiaaltesten voor staal, hout en metselwerk.  Daarnaast bepalen wij in een geaccrediteerde geotechnisch laboratorium de technische eigenschappen van de bodem.

Bij schade aan uw constructies achterhalen wij hiermee ook de schadeoorzaak. Onze professionals beschikken over de juiste kennis en apparatuur om materiaalonderzoeken uit te voeren conform de CUR 117 (D1) en als aanvulling op bijvoorbeeld NEN2767 inspecties.

 

 

We leveren onderstaande diensten:

 • Destructief materiaalonderzoek
  • kernboringen beton en metselwerk (druksterkte en samenhang)
  • uitnemen wapeningsstaal (vloeigrens/treksterkte)
  • uitnemen proefstukken damwanden (vloeigrens/treksterkte)
  • onderzoek houtsoort en aantasting
 • Niet-destructief onderzoek
  • staaldiktemetingen
  • houtaantasting
  • indicaties druksterkte beton
  • laagdiktecoatings
  • hechtingscoatings
  • beton dekkingsmeten
  • carbonatatie beton
  • chloride indringing beton
  • wapeningsconfiguratie
 • Kostenramingen en bestekken
  • RAW
  • SKK ramingen
 • Hersteladvies
 • Herberekeningen
 • Nieuwe ontwerpen

Voorbeeldprojecten


Kademuren Foodcenter Amsterdam
Tijdens deze inspectie zijn een toestandinspectie (B2) en diverse aanvullende onderzoeken (D1) voor de kadeconstructie langs het Foodcenter in Amsterdam uitgevoerd. Daarnaast is de restlevensduur van de kade bepaald met het oog op een beheer- en onderhoudstermijn van 25 jaar.

De kade betreft een betonnen kadeconstructie uit  1930 gefundeerd op houten palen. Voor dit onderzoek is de kade op handafstand geïnspecteerd, tevens is de opbouw van de kade bepaald door het achterland vrij te graven. Ook is onder meer de beton- en staalkwaliteit bepaald door betonkernen en wapeningsstaven uit te nemen. Daarnaast is een funderingsinspectie uitgevoerd met duikers en een ROV waarbij houtmonsters zijn genomen en geanalyseerd. Op basis van de resultaten is onder andere een onderhoudsadvies en herstelmaatregelen opgesteld.

Conditionerende onderzoeken stad Tiel
Voor de toetsen van de primaire waterkeringen in de stad Tiel zijn diverse onderzoeken uitgevoerd voor het achterhalen van de constructieopbouw en materiaaleigenschappen voor berekeningen.

De locatie van kwelschermen zijn achterhaald door het vrijgraven in combinatie met magnetometerconus en blinde conussonderingen. De diepte van stalen schermen is bepaald met magnetosonderingen. Ook zijn conform de huidige richtlijnen staaldiktemetingen uitgevoerd op damwandprofielen. Ter plaatse van de betoniet kwelschermen zijn monsters genomen om de waterdoorlatendheid te beoordelen.

Bij diverse betonnen coupures (afsluitbare dijkdoorgangen) zijn betonkernen genomen om de materiaaleigenschappen te bepalen. Ook zijn wapeningsdetecties en carbonatatiemetingen uitgevoerd. Voor dit project zijn tientallen sonderingen en mechanische boringen uitgevoerd.

Asfalt en betonboringen
Wij hebben diverse kernboringen uitgevoerd door betonnen vloeren en asfalt wegverharding. In veel gevallen is dit voor grondonderzoek of het uitvoeren van sonderingen. In andere gevallen heeft dit als doel het bepalen van de materiaaleigenschappen.

Vraag nu direct uw offerte aan

Wilt u direct een offerte aanvragen voor onze dienstverlening? Vul dan hieronder uw gegevens in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

  Upload hier de relevante tekeningen en/of bestanden indien beschikbaar.
  * zijn verplichte velden