ISO 9001:2015

Met ISO 9001:2015 zet u kwaliteitsmanagement binnen uw organisatie doeltreffend in beweging. Voorwaarde is dat u uw huidige managementsysteem daarop aanpast. Wij ondersteunen u bij dit traject. Onze combinatie van kennis van zowel risicomanagement als van kwaliteitssystemen zorgen voor een optimale afstemming. Daarmee verbetert u uw prestaties en bespaart u tijd en kosten.

Waarom een nieuwe norm ISO 9001:2015?
Met de introductie van HLS (High Level Structure) in de ISO 9001:2015 beschikt uw bedrijf straks over een gemeenschappelijk raamwerk met kerneisen waaraan alle managementsysteemnormen moeten voldoen. Alle normen bevatten dezelfde hoofdstuk- en paragraafindeling. Deze eenduidige structuur vergemakkelijkt het integreren van managementsystemen. U realiseert daarmee effectievere processen en een kwaliteitsslag binnen uw producten- of dienstenaanbod.

Wat betekent ISO 9001:2015 voor mijn organisatie?
Geen enkele organisatie staat los van zijn omgeving. De nieuwe ISO-norm verwacht dat uw bedrijf meer inzicht krijgt in ontwikkelingen die nationaal en internationaal spelen. U zult daarbij nadrukkelijker moeten inspelen op de wensen en behoeften van uw belanghebbenden. Wij helpen u bij deze ontwikkeling. Onze adviseurs zorgen dat ‘risicodenken’ integraal onderdeel wordt van uw kwaliteitsmanagementsysteem .

Risicomanagement
Kennis van methoden en technieken voor risicoanalyse is vereist als u risicomanagement goed wilt implementeren. Is uw bedrijf klaar voor de volgende stap? Zijn uw medewerkers voldoende getraind? Hebt u de juiste middelen? Als u deze stap niet nu doet, maar uitstelt of niet doet, wat zijn dan de gevolgen? Expertise die onze adviseurs hebben opgedaan door opleiding in combinatie met jarenlange praktijkervaring bij diverse organisaties. Wij ondersteunen u graag bij de invoering van risicomanagement. Van training en advies tot aan het complete begeleidingstraject.

ISO 9001:2015