Tracéstudie

Bij de opstartfase van een project zorgen wij voor een tracévoorstudie. Hierbij vindt een inventarisatie plaats naar de knelpunten en mogelijkheden.

Vergunningverlenende instanties worden erbij betrokken om te komen tot het definitief voorkeurstracé. In deze ontwerpfase worden er meerdere alternatieven uitgezet en bekijkt RPS samen met de opdrachtgever het economisch en maatschappelijk meest gunstige ontwerp.

In Nederland ligt bijna 2 miljoen kilometer aan kabels en leidingen. Logisch dat bij elk aanleg- of reconstructieplan de ondergrondse infrastructuur een grote rol speelt. Hoe gaat u om met de planvorming en engineering? Wat komt er allemaal kijken bij de realisatie? En heeft u aan het omgevingsmanagement gedacht? RPS heeft alle disciplines in huis voor de aanleg van nieuwe tracés, het verleggen of aanpassen van kabels en leidingen. Zo komt u nooit voor verrassingen te staan.

> Kabels en leidingen

TRACÉSTUDIE