Kunstwerkenbeheer

Inspectie civieltechnische kunstwerken

Nederland kent veel civiele kunstwerken zoals bruggen, viaducten, sluizen, sifons, tunnels en kademuren. Deze vormen een belangrijk onderdeel van onze infrastructuur. Het is daarom belangrijk dat een goede conditie en veiligheid van deze kunstwerken gewaarborgd is. Het vaststellen van de conditie van civiele kunstwerken is de basis voor duurzaam beheer.

Inspectie Civiele Kunstwerken

Dankzij doelmatig beheer en onderhoud kan de economische levensduur van kunstwerken aanzienlijk worden verlengd. De specialisten van RPS inspecteren en bepalen met moderne onderzoeksmethoden de conditie en veiligheid van civiele kunstwerken. Voor visuele onderwaterinspecties maken wij bijvoorbeeld gebruik van een ROV. Met onze ROV kunt u real-time meekijken tijdens onze onderwater inspectie.

De resultaten van onze inspecties worden verwerkt in een overzichtelijke rapportage en bieden hiermee een basis voor onze advisering op het gebied van herstel- of vervangingsmogelijkheden, meerjarenonderhoudplannen en kostenramingen.

Inspectie van:

 • Civieltechnische kunstwerken als bruggen, viaducten, tunnels etc.
 • Oeverconstructies als gemetselde kademuren en damwanden
 • Duikers & Sifons
 • Bluswatervoorzieningen als reinwaterkelders en sprinklerbassins
 • Coating, conservering en verfsystemen
 • Schadebeelden aan staal, beton, metselwerk en hout
 • Waterkeringen op basis van DIGIspectie
 • Kunstwerken op basis van NEN2767

Advisering van:

 • Opstellen van meerjarenonderhoudsplannen
 • Opstellen van onderhoudsadviezen
 • Engineering bij herstel en vervanging
 • Opstellen van realisatiecontracten en kostenramingen
 • Begeleiding uitvoeringswerkzaamheden
 • Laboratoriumanalyse van coating, conservering en verfsystemen¬†

Subdiensten

Remotely Operated Vehicle (ROV)

Nederland kent veel civieltechnische kunstwerken, zoals kades. Een groot aantal daarvan is aan het einde van zijn technische levensduur. Beheerders staan voor de vraag: vervangen of versterken? Visueel inspecteren en beoordelen geeft inzicht, maar vergt een aanzienlijke investering in tijd en geld. Een onderwaterdrone biedt uitkomst. Geen kostbare duikteams. Wel snelle en betrouwbare resultaten.
RPS gebruikt cookies om uw gebruikservaring te verbeteren. Voor meer informatie bekijk ons Privacy en Cookiebeleid.