Kunstwerkenbeheer

Nederland kent veel civiele kunstwerken zoals bruggen, viaducten, sluizen, sifons, tunnels en kademuren. Deze vormen een belangrijk onderdeel van onze infrastructuur. Het is daarom belangrijk dat een goede conditie en veiligheid van deze kunstwerken gewaarborgd is. Het vaststellen van de conditie van civiele kunstwerken is de basis voor duurzaam beheer.

 

Inspectie civieltechnische kunstwerken

De specialisten van RPS inspecteren en bepalen met moderne onderzoeksmethoden de conditie en veiligheid van civiele kunstwerken.

Zo speuren zij de binnenwateren af met een FoxBathy. Deze radiografisch bestuurbare boot, type catamaran, amper 7 kilo aan gewicht, kan worden uitgerust met camera, sensoren en locatiebepaling. De nieuwste GoPro 7 – met ingebouwde stabilisator – zorgt voor haarscherpe extra ogen op afstand. Ideaal voor plekken waar je fysiek niet kan komen, of waarbij de veiligheid in het geding is.

Bijvoorbeeld om de toestand van lage toegangsbruggen (< 350 mm), of schades en constructiegebreken van oevers snel in beeld te krijgen. Vergelijk het met Google Streetview, maar dan voor watergangen. De FoxBathy kan uitgerust worden met andere sensoren en meetinstrumenten. Bij uitstek geschikt voor het vastleggen van de waterdiepte en hoeveelheid baggerslib.

Indien de beelden van de FoxBathy uitnodigen voor nader onderzoek onder water, dan heeft RPS daarvoor Remotely Operated Vehicles (ROV) paraat. Met deze onderwaterdrones inspecteren de medewerkers de conditie en veiligheid van allerlei soorten (waterbouwkundige) kunstwerken. Zoals oeverconstructies, (binnenstedelijke) kademuren, duikers en gemalen. Voor opdrachtgevers is het prettig dat ze live mee kunnen kijken.

De resultaten van onze inspecties worden verwerkt in een overzichtelijke rapportage en bieden hiermee een basis voor onze advisering op het gebied van herstel- of vervangingsmogelijkheden, meerjarenonderhoudplannen en kostenramingen.

RPS_Kunstwerkenbeheer-3
RPS_Kunstwerkenbeheer-3

Inspectie van:

 • Civieltechnische kunstwerken als bruggen, viaducten, tunnels etc.
 • Oeverconstructies als gemetselde kademuren en damwanden
 • Duikers & Sifons
 • Bluswatervoorzieningen als reinwaterkelders en sprinklerbassins
 • Coating, conservering en verfsystemen
 • Schadebeelden aan staal, beton, metselwerk en hout
 • Waterkeringen op basis van DIGIspectie
 • Kunstwerken op basis van NEN2767

Advisering van:

 • Opstellen van meerjarenonderhoudsplannen
 • Opstellen van onderhoudsadviezen
 • Engineering bij herstel en vervanging
 • Opstellen van realisatiecontracten en kostenramingen
 • Begeleiding uitvoeringswerkzaamheden
 • Laboratoriumanalyse van coating, conservering en verfsystemen

Gerelateerde diensten