Gebiedsgericht informatie model

Met deze gereedschapskist is het een ABC’tje om op basis van alle beschikbare data een Gebiedsgericht Informatie Model (GIM) te maken dat als datafundament dient voor verdere projectontwikkeling.

De data is tijd- en plaats onafhankelijk beschikbaar

Onze geo-professionals brengen al deze data samen via een GIS- portaal op één unieke plek, beoordelen en analyseren deze en completeren de data in voorkomende gevallen met alle beschikbare landmeetkundige inwinningstechnieken die het team in huis heeft.

De data is tijd- en plaats onafhankelijk beschikbaar en zeer eenvoudig toegankelijk via een gebruikersvriendelijke webserver en kan worden gedeeld met de opdrachtgever.

Luchtfoto’s, grootschalige topografie, kadastrale grenzen, hoogtedata, leidinggegevens, eigen datasets, etc. worden allemaal binnen de projectgrens samengebracht met als verbindende component de geografische positie. Op deze wijze heeft de opdrachtgever direct en te allen tijde toegang tot alle noodzakelijke ondergrondse en bovengrondse data, onmisbaar voor een succesvolle projectontwikkeling.

RPS_Geoinformatie_fotogrammetrie
RPS_Geoinformatie_fotogrammetrie