Basisregistraties

RPS heeft veel ervaring opgebouwd in het verleden met het bijhouden van de GBKN. Deze ervaring is meegenomen tijdens de opbouw van de BAG en BGT. De fase van beheer is nu aangebroken en elke bronhouder heeft de wettelijke verplichting om binnen zijn beheergrenzen de situatie actueel en betrouwbaar te houden met de juiste geo-informatie.

Kennis, capaciteit en moderne technieken

RPS beschikt over kennis, capaciteit en moderne technieken om samen met de bronhouder het beheer te realiseren. Afhankelijk van uw vraag en behoefte kunnen wij u helpen deze taak samen op een verantwoorde en plezierige wijze uit te voeren.

RPS_Landmeten_basisregistraties-02
RPS_Landmeten_basisregistraties-02