Leergang NEN 2767

Conditiemeting en risicobeoordeling vastgoed

Hoe stuur ik gericht op mijn onderhoudsbeleid voor de korte en lange termijn? Het is de vraag waar veel vastgoedmedewerkers mee worstelen. NEN 2767 helpt u tot een eenduidig en transparant inzicht in de technische staat van bouw- en installatiedelen en aanwezige risico’s te komen. De methodiek biedt een ideaal handvat voor zowel inspecteurs als opdrachtgevers en opdrachtnemers.

Om NEN 2767 succesvol in te zetten heeft RPS samen met NEN Trainingen twee trainingen ontwikkeld. De ‘Leergangen 'NEN 2767: conditiemeting gebouwen ‘inspecteurs’ en ‘NEN 2767: conditiemeting gebouwen ’opdrachtgevers’. Speciaal voor mensen die niet alleen willen begrijpen hoe conditiemeting en risicobepaling werkt, maar ook hoe ze dat in de praktijk of beleidsmatig en in prestatiecontracten kunnen toepassen.

In de praktijk
Inspectiewerkzaamheden die volgens NEN 2767 zijn uitgevoerd zijn input voor het opstellen van meerjaren behoefteramingen en begrotingen. Als u de methodiek op de juiste manier inzet, dan biedt het de mogelijkheid om op basis van conditie en risico’s gericht te sturen op het benodigde onderhoudsbudget. Maar onverwachte praktijksituaties kunnen vragen oproepen over het op de juiste wijze toepassen van de norm. Daarom is het naast de theoretische input ook van belang in de praktijk te oefenen.

Integrale prestatiecontracten
NEN 2767 wordt steeds meer toegepast in integrale prestatiecontracten voor de uitbesteding/ inkoop van beheer en onderhoud. Hierbij is het van belang te weten hoe je een prestatie onderhoudsniveau definieert en waar je op moet letten bij het formuleren van beleid en het opstellen van meerjarenonderhoudsplannen.

Inhoud training
De leergangen ‘NEN 2767 onderhoudsinspecteur’ en ‘NEN 2767 opdrachtgever’ bestaan uit vier modules. Afhankelijk van uw persoonlijke leerdoel kunt u kiezen voor één of meerdere modules of combinaties daarvan. Een maatwerk bedrijfstraining behoort ook tot de mogelijkheden.

’NEN 2767 onderhoudsinspecteur’:

  • Module 1 NEN 2767: conditiemeting van gebouwen, de methodiek
  • Module 2 NEN 2767: conditiemeting van gebouwen, van theorie naar praktijk
  • Module 3A* NEN 2767: bouwkundige, elektrotechnische en werktuigbouwkundige conditiemeting in de praktijk
  • Module 3B NEN 2767: conditiemeting van gebouwen, zelfstandig inspecteren

’NEN 2767 opdrachtgever’:

  • Module 1 NEN 2767: conditiemeting van gebouwen, de methodiek
  • Module 4 NEN 2767: van strategie en beleid naar meerjarenonderhoudsplanning en prestatiecontracten
  • Module 5A NEN 2767: verdieping onderhoudsbeleid en meerjarenonderhoudsplanning
  • Module 5B NEN 2767: verdieping uitbesteden van onderhoud en inkoop prestatiecontracten

*De modules 3A en 3B zijn per vakdiscipline: bouwkundig, werktuigbouwkundig of elektrotechniek). De vakinhoudelijke kennis kunt u aanvullen door het volgen van een opleiding bij BOB Opleiding, Training en Advies.

Voor wie?
De leergang ‘inspecteur’ is nuttig voor iedereen die als inspecteur/ adviseur zelf onderhoudsinspecties of audits in verband met prestatiecontracten wil uitvoeren.

De leergang ‘opdrachtgever’ is onder andere bestemd voor: beheerders en eigenaren van vastgoed, managers of projectleiders beheer en onderhoud, facilitair managers, adviseurs en medewerkers van toeleveranciers (aannemers).

Meer informatie
Wilt u meer informatie over de leergang NEN 2767? Of zoekt u naar de mogelijkheden voor maatwerk en bedrijfstrainingen? Neem dan contact op met NEN-docent Johan Smit, senior adviseur Vastgoedbeheer bij RPS.

Ook kunt u met hem contact opnemen over de mogelijkheid voor certificatie ‘NEN 2767 Methodiek’ en/ of ‘NEN 2767 Onderhoudsinspecteur’ bij Stichting COMOG Examens Vastgoed. Johan Smit is voorzitter van deze stichting. Kijk voor meer informatie op www.scev.nl

RPS verzorgt de NEN 2767 trainingen in samenwerking met NEN. Kijk voor meer achtergrondinformatie over de leergangen en NEN normen op www.nen.nl

BOB Opleidingen verzorgt de vakinhoudelijke opleiding voor de ‘NEN 2767 Onderhoudsinspecteur’. Kijk voor het ‘Opleidingsschema Beheer en Onderhoud’ op www.bob.nl

UITGELICHT

Als eigenaar of beheerder komt er veel op u af bij het beheer en onderhoud van uw vastgoed. Wat is het beste moment om het onderhoud uit te voeren? Op welke wijze en tegen welke investering. Bij ons kunt u terecht voor het antwoord op deze vragen. Met een multidisciplinair team beheersen we alle facetten binnen de exploitatie-, beheer- en onderhoudsfase. Zo werken we samen met u aan een stevig fundament voor het duurzaam en veilig beheren van uw vastgoed.

> Vastgoedbeheer en onderhoudsadvies

LEERGANG NEN 2767