MALDI-TOF

Legionella kan longontsteking veroorzaken. Het is daarom belangrijk deze bacteriële ziekteverwekker vroegtijdig op te sporen. Met de MALDI-TOF van RPS krijgt u binnen een week uitsluitsel over de potentiële risicobronnen. Er zijn geen aanvullende bewerkingen meer nodig. U bent hiermee verzekerd van een sneller en betrouwbaarder resultaat dan bij de traditionele meettoepassingen.

Legionellabacteriën traceren
Legionellabacteriën komen vooral voor in waterige milieus bij temperaturen tussen de 20° en 55°Celsius. De kans bestaat dat u ze aantreft in (warm)watersystemen, waar ze in kleine hoeveelheden worden aangevoerd met het drinkwater. Denk aan koeltorens, luchtbevochtigers, drinkwaterinstallaties en -opslagtanks.

Legionella onderzoeken
Is er vermoeden van legionella, dan wilt u direct weten of deze ziekteverwekkende bacterie in het water aanwezig is. Bij de traditionele meettoepassing staat de bacterie een week op kweek. Daarna moet het verdacht materiaal nog vijf dagen worden geïncubeerd voor de bevestiging. De MALDI-TOF stelt onze analisten in staat de organismen al op de zevende dag na de kweek te meten. Zo heeft u direct antwoord of er sprake is van legionella en om welke soort het gaat.

Betrouwbare resultaten
Hoe simpeler en eenduidiger de werkwijze, hoe minder fouten. De MALDI-TOF heeft voor de identificatie van legionella geen aanvullende bewerkingen meer nodig. Daarmee bereiken we een betrouwbaar resultaat dan bij de traditionele toepassing. Met de accreditatie door de Raad voor Accreditatie voldoet RPS bovendien aan alle vakinhoudelijke eisen.

Gisten en schimmels
De MALDI-TOF techniek is niet alleen geschikt voor het aantonen en identificeren van legionellabacteriën. Ook voor de snelle identificatie en bevestiging van een groot aantal micro-organismen, zoals bacteriën (van de coligroep), gisten en schimmels biedt de toepassing meerwaarde. We informeren u daar graag over.

Over de MALDI-TOF techniek
De MALDI-TOF beschikt over geavanceerde techniek. Op een metalen monsterplaatje strijkt de analist eerst een kleine hoeveelheid van de bacteriestam af. Vervolgens behandelt hij de bacteriën met een chemische stof. Daardoor breken de cellen open en komen de eiwitten vrij. Het verschil in de eiwitlading zorgt ervoor dat de kleinere eiwitmoleculen de detector sneller bereiken dan de grote. Op deze wijze ontstaat een uniek en soort specifiek massaspectrum. De identificatie van een onbekende bacterie gebeurt door een verkregen spectrum te vergelijken met referentiespectra in de database van de MALDI-TOF. Dit stelt de analist in staat het soort en type binnen een paar minuten te identificeren.

MALDI-TOF