Mobiele elektronenmicroscoop (SEM)

Heeft u te maken met asbest? Dan wilt u snel een beeld hebben van de gezondheidsrisico’s en optimaal grip houden op het project. Met de mobiele elektronenmicroscoop (SEM/EDX) voorzien wij u op locatie van de uitslagen van analyses voor risicobeoordelingen (NEN 2991) en eindcontrolemetingen (NEN 2990) in de hoogste risicoklasse. Daarmee houdt u altijd zicht op de voortgang van het project en versnelt u de doorlooptijd.

Mobiele elektronenmicroscoop (SEM)
Mobiele elektronenmicroscoop (SEM)

Vraag de brochure aan

Tijdwinst bij risicobeoordeling
Bij risicobeoordelingen conform NEN 2991 voorzien wij u ter plekke van de uitslagen van analyses van goudfilters (lucht) en kleefmonsters. Een SEM-analist voert de analyse van deze risicobeoordeling realtime uit. U weet - afhankelijk van de specifieke omstandigheden – op locatie direct waar u aan toe bent.

Tijdwinst bij eindcontrolemeting
Bij de eindcontrolemeting (NEN 2990) is toetsing aan strengere grenswaarden gewenst. Met de mobiele elektronenmicroscoop analyseert onze SEM-analist de kleefmonsters en goudfilters op locatie. Monstername en analyse sluiten daardoor naadloos op elkaar aan. U ontvangt ter plekke een rapportage met de resultaten.

Grip op project
Met de mobiele elektronenmicroscoop houdt u optimaal grip op uw project. Vraagt de situatie om (aanvullende) monstername inclusief analyse dan is onze SEM-analist ter plekke om dit te verzorgen.

Voorbereid op wetswijzingen
Met de mobiele elektronenmicroscoop bent u voorbereid op toekomstige wetswijzigingen in de asbestbranche. Zoals de wijziging van de grenswaarden die er voor zorgen dat binnen de branche hogere eisen worden gesteld aan sanerings- en toetsingsmethoden. De analyses van de goudfilters (lucht) en kleefmonsters behoren tot de scope van accreditatie RvA-Testen met registratienummer L192.

MOBIELE ELEKTRONENMICROSCOOP (SEM)