Natuurontwikkeling

De Natura 2000-gebieden vormen de ruggengraat van natuurontwikkeling op Europees niveau. Indien uw werkgebied in of vlakbij zo’n gebied ligt, kunnen ze nationaal ook invloed hebben op uw situatie. We ondersteunen provincies, waterschappen en natuurorganisaties bij het opstellen van beleidsdocumenten voor natuur en landschap. Kennis van ontwikkelingen binnen het natuurbeleid en goede contacten in het werkveld staan garant voor een doeltreffende vertaling van praktijk naar beleid.

 

Handhavingsplannen Natura 2000

Een handhavingsplan ziet toe op het realiseren van de natuurdoelen van de Natura 2000-gebieden. Dat gebeurt door de handhaving toe te spitsen op de bescherming van die natuurdoelen. De maatregelen omvatten niet alleen toezicht en handhaving, maar ook versterking van de samenwerking tussen de gebiedspartners door communicatie en voorlichting. In samenwerking met de organisaties uit het natuurveld hebben we voor verschillende Natura 2000-gebieden met succes handhavingsplannen opgesteld.

Waterbeheerdiensten

Bent u werkzaam bij een waterschap? Dan bieden Europese subsidieregelingen uw organisatie de mogelijkheid om voor KRW-doelen gebruik te maken van waterbeheerdiensten. Deze blauwe diensten staan bekend als effectief en met inzet van de subsidie dus als voordelig. Met name omdat uw organisatorische inzet hiervoor beperkt kan blijven. Bovendien leiden ze tot een verbetering van draagvlak en begrip onder de ingelanden voor het waterschapswerk.

Passende strategie

Wij ondersteunen diverse waterschappen hoe zij waterbeheerdiensten het beste kunnen inzetten. Altijd met de focus op het realiseren van uw KRW-doelen. Heeft u in beeld om welke waterbeheerdiensten het gaat? In welke wateren en waar in het werkgebied? Wij helpen u met het vinden van de juiste antwoorden voor het kiezen van een passende strategie. Onze kennis van en contacten in de wereld van het agrarisch natuurbeheer en subsidieregelingenhelpen u bij het behalen van de beste resultaten.

rps-natuurontwikkeling-3
rps-natuurontwikkeling-3

Gerelateerd nieuws

27.01.22

Natuurbruggen: gaan mens en dier samen?

Nederland beschikt over meer dan 70 natuurbruggen, waarvan er een aantal is opengesteld voor mensen. Leuk voor ons, maar wat betekent dit voor het gebruik en passeergedrag van de dieren? Hoewel deze vraag in binnen- en buitenland nog maar beperkt…

11.11.18

Vogeleilanden in de Grevelingen

Natuurontwikkeling in het grootste zoutwatermeer van West-Europa In het grootste zoutwatermeer van West-Europa gebeurt iets bijzonders. Met de aanleg van de Deltawerken hebben de kustbroedvogels niet meer zo veel plek om te broeden. De oplossing is gevonden in het kunstmatig…

21.04.20

Hoe moeten we omgaan met de stikstofcrisis?

Ondanks de coronacrisis komt het kabinet binnenkort met een miljardenplan om de stikstofcrisis aan te pakken en de natuur te versterken. Hoe nu verder?  We zetten de feiten op een rij en geven voorzetten voor een doeltreffend vervolg. Wat is…

09.04.20

Wat is de beste plek voor natuurvriendelijke oevers?

Vanuit een geografisch informatiesysteem in één oogopslag zien of een perceel geschikt is voor natuurvriendelijke oevers. Dat bespaart veel uitzoekwerk. Maar hoe verzamel en benut je die data het best? GIS-specialist Lucien Aspeling van RPS vindt voor Waterschap Rivierenland de…

Vraag nu direct uw offerte aan

Wilt u direct een offerte aanvragen voor onze dienstverlening? Vul dan hieronder uw gegevens in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

    Upload hier uw PDF, JPG, JPEG of PNG bestanden (max. 2mb)
    Hoe bent u bij RPS terecht gekomen?