Natuurontwikkeling

De Natura 2000-gebieden vormen de ruggengraat van natuurontwikkeling op Europees niveau. Indien uw werkgebied in of vlakbij zo’n gebied ligt, kunnen ze nationaal ook invloed hebben op uw situatie. We ondersteunen provincies, waterschappen en natuurorganisaties bij het opstellen van beleidsdocumenten voor natuur en landschap. Kennis van ontwikkelingen binnen het natuurbeleid en goede contacten in het werkveld staan garant voor een doeltreffende vertaling van praktijk naar beleid.

 

Handhavingsplannen Natura 2000

Een handhavingsplan ziet toe op het realiseren van de natuurdoelen van de Natura 2000-gebieden. Dat gebeurt door de handhaving toe te spitsen op de bescherming van die natuurdoelen. De maatregelen omvatten niet alleen toezicht en handhaving, maar ook versterking van de samenwerking tussen de gebiedspartners door communicatie en voorlichting. In samenwerking met de organisaties uit het natuurveld hebben we voor verschillende Natura 2000-gebieden met succes handhavingsplannen opgesteld.

Waterbeheerdiensten

Bent u werkzaam bij een waterschap? Dan bieden Europese subsidieregelingen uw organisatie de mogelijkheid om voor KRW-doelen gebruik te maken van waterbeheerdiensten. Deze blauwe diensten staan bekend als effectief en met inzet van de subsidie dus als voordelig. Met name omdat uw organisatorische inzet hiervoor beperkt kan blijven. Bovendien leiden ze tot een verbetering van draagvlak en begrip onder de ingelanden voor het waterschapswerk.

Passende strategie

Wij ondersteunen diverse waterschappen hoe zij waterbeheerdiensten het beste kunnen inzetten. Altijd met de focus op het realiseren van uw KRW-doelen. Heeft u in beeld om welke waterbeheerdiensten het gaat? In welke wateren en waar in het werkgebied? Wij helpen u met het vinden van de juiste antwoorden voor het kiezen van een passende strategie. Onze kennis van en contacten in de wereld van het agrarisch natuurbeheer en subsidieregelingenhelpen u bij het behalen van de beste resultaten.

rps-natuurontwikkeling-3
rps-natuurontwikkeling-3