NEN 2580

Een pand verhuren of verkopen? Dan wilt u het aantal m² inzichtelijk hebben voor het huur of koopcontract. Als lid van Vereniging De Vierkante Meter en uit gesprekken met opdrachtgevers weten wij waar een NEN 2580 meetrapport aan moet voldoen. Zo helpen wij u aan een overzichtelijk en leesbaar meetrapport. Daarmee beschikt u over een scherpe visualisatie van de plattegrondtekeningen volgens de norm NTA 2581.

Wat is een NEN2580 meetrapport?
Een meetrapport is een rapportage die bestaat uit een meetstaat met alle verhuurbare en niet verhuurbare vloeroppervlakten van een gebouw volgens de NEN 2580. Bij deze meetstaat komt een gewaarmerkt certificaat van opmeting en ondersteunende tekeningen in kleur.

Waarom een NEN2580 meetrapport?
Een NEN2580 meetrapport geeft u de juiste uitgangspunten voor:

  • Vaststellen huurprijs.
  • Berekening huurprijs van sociale woningen*
  • Huurprijsherzieningen (7:303 BW).
  • Taxeren van een gebouw.
  • Verdelen van servicekosten in multi-tenant situaties.
  • Toedelen gemeenschappelijke ruimte in multi-tenant situaties.
  • WOZ- en BAG-vraagstukken.

*De WOZ-waarde en de m2 tellen mee voor de berekeningen van het aantal punten.

Opbouw van een meetstaat
De NEN2580 meetstaat bestaat standaard uit een:

  • Overzicht van de metrages per bouwlaag
  • Totaal overzicht van de metrages per huurder
  • Overzicht van de metrages per huurder per bouwlaag

Werkmethodiek bij een meetrapport
Om voor uw object te komen tot een NEN 2580 meetrapport hanteren wij een bewezen werkmethodiek. Zo inventariseren we met u eerst of en welke informatie er over uw object aanwezig is. Belangrijk is bijvoorbeeld dat er plattegronden van uw object digitaal aanwezig zijn? Heeft u ze niet, dan scannen we ze eerst. Vervolgens is het van belang of er meerdere huurders aanwezig zijn.

Bepalen verhuurbaar oppervlak
De verkregen informatie gebruiken we om op locatie te controleren. Daarna leveren we een nauwkeurig meetrapport type A op. Als de digitale tekeningen as-built zijn, kunt u kiezen voor een meetrapport type B. Daarbij controleren we de maten niet op locatie. Uiteraard gebeurt dat volledig geautomatiseerd, zodat u kunt vertrouwen op een nauwkeurige aanpak.

Wilt u het rendement van uw vastgoed vergroten? Dan is goed tekeningmanagement essentieel. Voor het maken van beslissingen wilt u immers snel beschikken over de juiste en actuele informatie. Wij ondersteunen u bij het digitaal opzetten en up-to-date houden van uw tekeningenbestand. Zo blijft u in controle met uw vastgoed en heeft u alle pijlers in handen voor het beste resultaat.

> Tekeningmanagement

NEN 2580