Ontruimingsplan

Voor ontruimingsplannen en vluchtplannen zijn plattegronden, met daarop de vluchtroutes en brandpreventiesymbolen noodzakelijk voor het snel kunnen vluchten bij calamiteiten. RPS heeft een methode ontwikkeld om gestandaardiseerde symbolen toe te voegen aan bestaande AutoCAD tekeningen.

Tevens is het mogelijk om op basis van papieren tekeningen zogeheten ‘one-line-drawings’ te vervaardigen en deze te voorzien van bovengenoemde symbolen.

Wat zijn ontruimingsplannen (vluchtplannen)?
Snel en efficiënt vluchten en handelen bij calamiteiten kan alleen wanneer dit goed is georganiseerd. Ter ondersteuning van deze organisatie dienen er in een gebouw, op centrale plaatsen, vluchtplannen aanwezig te zijn.

Vluchtplannen zijn plattegrondtekeningen waarbij vluchtwegen, uitgangen en nooduitgangen aangegeven zijn. De locatie van brandblusapparatuur, EHBO-voorzieningen en de kortste en/of meest veilige route naar buiten wordt tevens aangegeven. RPS kan deze vluchtplannen voor u vervaardigen.

Waarom ontruimingsplannen (vluchtplannen)?
In het kader van de (model) bouwverordening art. 6.1.1, en in het kader van de Arbowet, art. 15 en het Arbobesluit, art. 2.17. moet voor een gebouw een ontruimingsplan opgesteld worden.

Onderdeel van dit ontruimingsplan is voor elke verdieping van het gebouw een plattegrondtekening met daarop aangegeven de vluchtwegen, uitgangen en nooduitgangen. De locatie van brandblusapparatuur, EHBO voorzieningen en de kortste en/of meest veilige route naar buiten dient tevens te worden aangegeven.

Op de vluchtplannen kan tevens een korte procedurebeschrijving in het geval van calamiteiten opgenomen worden. Belangrijke telefoonnummers en een stappenplan “Hoe te handelen bij brand…” zijn hier enkele onderdelen van.

Vluchtplannen zijn slechts een onderdeel van het pakket “een veilig gebouw beheren”. RPS kan desgewenst ook uw ontruimingsplan opstellen, uw bedrijfshulpverlening organiseren of het traject van het aanvragen van een gebruiksvergunning begeleiden.

Werkmethodiek
Allereerst zal geïnventariseerd worden welke informatie reeds aanwezig is. Indien nodig zullen de plattegronden van uw gebouw worden gedigitaliseerd om te komen tot een AutoCAD tekening. RPS heeft een methode ontwikkeld om gestandaardiseerde symbolen toe te voegen aan bestaande AutoCAD tekeningen. De plaats van deze symbolen kunnen door uw organisatie op tekening aangegeven worden, maar desgewenst zal RPS ter plaatse dit voor u verzorgen.

In overleg met uw organisatie zullen de procedurebeschrijvingen, die desgewenst op het vluchtplan worden geplaatst, worden doorgesproken. Tevens wordt de plaats waar het vluchtplan komt te hangen met u afgestemd.

De vluchtplannen worden volledig in kleur opgeleverd en indien gewenst voorzien van een aluminium wissellijst.

Wilt u het rendement van uw vastgoed vergroten? Dan is goed tekeningmanagement essentieel. Voor het maken van beslissingen wilt u immers snel beschikken over de juiste en actuele informatie. Wij ondersteunen u bij het digitaal opzetten en up-to-date houden van uw tekeningenbestand. Zo blijft u in controle met uw vastgoed en heeft u alle pijlers in handen voor het beste resultaat.

> Tekeningmanagement

ONTRUIMINGSPLAN