MC Asset- en Onderhoudsmanagement

Heeft u grip op de onderhoudsuitgaven en controle over lopende projecten en contracten? Bent u in staat om instandhoudingskosten en verbeteringen op lange termijn te plannen en te budgetteren? Weet u waar de risico’s liggen en wat het betekent om op waarde te sturen en richting te geven aan uw vastgoed(beheer)organisatie? Op deze en andere vragen krijgt u antwoord tijdens de Masterclass Asset- en onderhoudsmanagement. Wij laten u zien op welke wijze u overzicht krijgt en wat ervoor nodig is om in control te komen.

NEN-ISO 55000

Het systeem van Assetmanagement voor waarde-denken, zoals beschreven in de internationale standaard NEN-ISO 55000, kan hiervoor als leidend en richtinggevend principe worden gehanteerd om in control te komen en te blijven. Het helpt beheerorganisaties om kosten en risico’s te beheersen en ‘assets’ doelmatiger, duurzamer en effectiever te beheren. Het draagt bij aan visievorming en maken het mogelijk de noodzakelijke verbeteringen slim aan te pakken.

Voor wie?

Deze masterclass is bedoeld voor mensen en organisaties die zoeken naar mogelijkheden om meer richting en sturing te kunnen geven aan de vastgoedbeheerorganisatie. Die hun organisatie willen verbeteren en professionaliseren, voor zichzelf als vastgoedorganisatie of voor hun klanten en/of opdrachtgevers als beheerder

Assessment asset en onderhoudsmanagement

In relatie tot en in navolging op de Masterclass kunnen wij u en/ of organisatie doorlichten op aanwezige kennis en ervaring i.r.t. uw eigen uitgesproken ambitie voor ontwikkeling. Weet u waar u staat? Zijn uw ambities op het gebied van asset- en onderhoudsmanagement wel eens uitgesproken? Vragen die hierbij opspelen zijn wat moet ik doen om deze ambities te behalen? Is mijn personeel bekwaam genoeg? Hoe maak ik de ambities in één oogopslag helder en meetbaar? Met onze GAP analyse ondersteunen wij u bij het vastleggen en vast (blijven) houden van uw vastgoedontwikkeling ambities. Zo krijgt u exact inzicht in waar u, uw organisatie en/of uw personeel op dit moment staat ten opzichte van de uitgesproken ambitie. Het geeft inzicht in:

  • Vastgoedstrategie, ontwikkelingen en Asset- en onderhoudsmanagement Vastgoed.
  • Onderhoudsbeleid, vastgoedinformatiemanagement en inzicht in wet- en regelgeving.
  • Duurzaamheid, planvorming, budgetteren en prioriteren van onderhoudswerkzaamheden.
  • Regievoering en prestatiegericht uitbesteden, samenwerken en beheersen.
  • Kennismanagement en ontwikkeling.

Op basis van dit verkregen inzicht krijgt u inzicht en kunt u een eigen visie ontwikkelen over de te ondernemen stappen in uw ontwikkelingen en of die van uw organisatie. Dit kan een basis bieden voor een discussie met interne en/of externe stakeholders.

Vraag nu direct uw offerte aan

Wilt u direct een offerte aanvragen voor onze dienstverlening? Vul dan hieronder uw gegevens in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

    Upload hier de relevante tekeningen en/of bestanden indien beschikbaar.
    Hoe bent u bij RPS terecht gekomen?