Opsporen conventionele explosieven

RPS begeleidt u van a tot z bij het opsporen van conventionele explosieven, zo dat u zich risicovrij en zorgeloos kan richten op uw kerntaak.

Grote delen van Nederland waren oorlogsgebied tijdens de Tweede Wereldoorlog. Men is zich er meestal niet van bewust dat onze bodem nog een grote hoeveelheid aan explosieven herbergt. Dit zijn veelal overblijfselen van de oorlog. Een niet gesprongen explosief kan zeer gevaarlijke situaties veroorzaken. RPS kan deze conventionele explosieven opsporen en begeleidt u van a tot z. U kunt hierdoor risicovrij beginnen aan uw project.

Marvin Asveld

OCE

Het komt regelmatig voor dat bij (land)bouwwerkzaamheden en bouwprojecten een explosief gevonden wordt en gevaar kan vormen voor de omgeving. Het daarom van groot belang dat explosieven veilig en secuur worden opgeruimd. RPS kan middels verschillende detectiemethoden en explosievenonderzoek de locatie van het explosief nauwkeurig bepalen.

Hoe gaan wij voor u te werk?

Wij starten met historisch vooronderzoek om zo te bepalen of een gebied verdacht is op conventionele explosieven. Tijdens dit onderzoek bekijken we of er wel of geen oorlogshandelingen hebben plaatsgevonden. Als een gebied verdacht is op explosieven kan er een projectgeboden risicoanalyse worden uitgevoerd. Veelal gebeurt dit bij grote en complexe projecten. Onze adviseur kijkt naar de uit te voeren werkzaamheden en onderzoekt specifiek de daaruit voortvloeiende gevaren. Denk hierbij aan risico’s omtrent bodemverontreiniging en de gevaren van trillingen tijdens heiwerkzaamheden.

Vervolgens starten we met het detectieonderzoek. Dit is de eerste stap voor het in beeld brengen van eventueel aanwezige conventionele explosieven. De resultaten van deze detectie worden verwerkt in een detectierapportage met bijbehorende tekening. Dit vormt de input voor het vervolgplan om het gebied vrij te geven.

Digitale detectiemetingen: Grote oppervlakten snel en effectief detecteren op conventionele explosieven! Ons detectievoertuig is vierwiel aangedreven, met GPS en licht van gewicht traceert hij tot een diepte van 5 meter.

Onze senior OCE-deskundigen selecteren de verdachte objecten uit de detectiedata en zetten dit uit met een GPS-systeem. Ons team van specialisten benadert de verdachte objecten en identificeert de conventionele explosieven en stelt ze veilig tot aan overdracht aan de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EODD).

Na afronding van het onderzoek kan er zonder risico worden gewerkt in het afgebakende gebied. Wij zorgen ervoor dat de opdrachtgever een proces-verbaal van oplevering krijgt. Hierin staan de resultaten van het onderzoek met onder meer de horizontale en verticale afbakening van het vrijgegeven gebied.

Meer weten?

Benieuwd geworden naar wat wij voor u kunnen betekenen met onze OCE dienstverlening? Bekijk de subdiensten, onze folder of neem direct contact met ons op.

Brochure OCE

Subdiensten

Historisch vooronderzoek

RPS brengt met een historisch vooronderzoek de risico’s op het aantreffen van conventionele explosieven binnen een onderzoeksgebied in kaart.

Risicoanalyse

Na het vooronderzoek kunt u ervoor kiezen om meer duidelijkheid te krijgen omtrent uw project en/of locatie. Het kan voorkomen dat de naoorlogse situatie dusdanig veranderd is dat de locatie niet meer als verdacht kan worden aangemerkt.

Detectie en benaderen

Met onze geavanceerde opsporingsapparatuur zijn wij in staat explosieven op te sporen, waarna de explosieven exact worden gelokaliseerd en geïdentificeerd.
RPS gebruikt cookies om uw gebruikservaring te verbeteren. Voor meer informatie bekijk ons Privacy en Cookiebeleid.