Bouwprojectmanagement

Bouwprojectmanagement of Bouwmanagement is de organisatie van huisvestings- en bouwprojecten. Onze projectmanagers adviseren vanaf de initiatieffase tot en met de oplevering in nieuwbouw, renovatieprojecten, revitalisatie van gebouwen en verbouwingsopgaves.

De bouwprojectmanager is de regisseur van het bouwproces. Hij zet de lijnen uit, stuurt bij en coacht de projectpartners namens onze opdrachtgevers. Hij is de Linking Pin tussen lijn -en projectorganisatie en maakt gebruik van onze werkmethode die gebaseerd is op de principes van Prince2 en IPMA.

Onze aanpak

In onze aanpak sturen we op, Acties, Kwaliteit en op het beheersen van de thema’s  risico, Tijd en Geld. Op deze thema’s zijn de controlemogelijkheden vanuit Prince2 goed toe te passen. We rapporteren op hoofdlijnen, bij voorkeur op één A4 en alleen als dat echt nodig is met uitgebreide rapportages.

Onze visie op Projectmanagement bestaat niet alleen uit het managen van harde data. Opdrachtgevers selecteren op competenties en de persoonlijkheid. We leveren dan ook maatwerk voor onze klanten en stellen telkens weer de vraag: Welke collega past het best bij deze  opdrachtgever en het bijbehorende project? Beleggers bijvoorbeeld, vragen vaker om technisch onderlegde projectmanagers. Eindgebruikers van vastgoed daarin tegen (denk aan Onderzoeksinstituten, Onderwijsinstellingen en overheden) zijn doorgaans meer gebaat bij procesmanagers met gevoel voor politieke verhoudingen, het creëren van draagvlak en het voorkomen van impasses. In alle gevallen moet onze opdrachtgever het gevoel hebben dat degene die het project gaat organiseren past.

We werken transparant en integer. Openheid en oog hebben voor de belangen van alle projectpartners is hierin cruciaal. Dit doen we door te laten zien wat we doen, waarom we het doen en welke drijfveren of belangen we hebben zodat het voor anderen volkomen helder is. Hiermee bouwen we aan een vertrouwensrelatie met de projectpartners die uitnodigt om het zelfde te doen. We vragen om openheid en inzichtelijkheid. Dit kan weleens tot dilemma’s en conflicten leiden. Maar in een transparante omgeving waarin met een mix van respect, vertrouwen en passie voor het werk met elkaar wordt samen gewerkt, worden conflicten gemakkelijker opgelost dan als de boeken gesloten blijven.

rps-vastgoed-moet-meer-betekenen-voor-gezondheid-1-4.jpg
rps-vastgoed-moet-meer-betekenen-voor-gezondheid-1-4.jpg

Onze ervaring

Onze projectmanagers hebben uiteenlopende ervaring op verschillende gebieden. Van de implementatie van werkplekconcepten en huurdersvoorzieningen voor kantoorhoudende organisaties, de nieuwbouw realisaties voor onderzoeksinstituten tot het begeleiden en ondersteunen van beleggers bij het revitaliseren, renoveren en herontwikkeling van de portefeuille. Onze specialismes laten zich samenvatten tot de volgende kernactiviteiten:

  • Implementatie van werkplekconcepten voor kantoorhoudende organisaties.
  • Bouwmanagement van nieuwbouw projecten, revitalisatie en renovatie van bestaande gebouwen, begeleiden van  onderhoud en asbestprojecten.