Projectbegeleiding brandveiligheid

Blijkt uit een inspectie dat uw pand niet brandveilig is? Mogelijk heeft de brandweer een aanschrijving gestuurd met punten die verbeterd moeten worden. U wilt uw gebouw natuurlijk weer compliant maken op brandveiligheid. Maar hoe pakt u dit aan? Wij helpen u met een plan van aanpak voor het realiseren van een brandveilig gebouw. Daarin houden we rekening met de prioriteiten, hersteltermijnen en kosten.

Ruime ervaring in projectbegeleiding brandveiligheid

Doorgaans moeten er meerdere disciplines ingeschakeld worden om uw pand weer brandveilig te maken. Dat kan qua inkoop, afstemming, planning en realisatie een forse uitdaging zijn.

Onze adviseurs hebben ruime ervaring in de uitvoeringsbegeleiding van dit soort hersteloperaties. Ze ondersteunen u  in dit traject met de volgende diensten:

  • Overleg met bevoegd gezag
  • Opstellen herstelplan met tijdspad
  • Opstellen uitvragen voor offertes, beoordelen aanbiedingen
  • Afstemming tussen uitvoerende partijen, toezicht en planning
  • Begeleiding CCV-certificeringstrajecten
RPS--brandveiligheidsadvies
RPS--brandveiligheidsadvies

Specialisaties projectbegeleiding brandveiligheid

Overleg met bevoegd gezag

De brandweer of gemeente wijst u erop dat uw pand niet brandveilig is.
Veelal betreft het brieven met vakjargon en verwijzing naar wet- en regelgeving.
Voor u kan dat lastig te doorgronden zijn. Wat wordt er precies van u verlangd?
We kijken met u mee en leggen contact met het bevoegd gezag voor overleg.
Samen bepalen we hoe we de situatie aanpakken.

Opstellen uitvoeringsplan met tijdspad

De benodigde herstelwerkzaamheden stemmen we met u af in een herstelplan.
Hieraan koppelen we een prognose qua tijdspad voor de uitvoering.
Zo weet de brandweer welke acties u in gang zet en wanneer men de resultaten verwacht.

Opstellen uitvragen

Om de brandveiligheid weer op orde te krijgen is veelal inzet van vaktechnische kennis en kunde vereist.
Denk aan brandmeldinstallaties, rookbeheersingssystemen, brandwerende afdichtingenen bouwkundige aanpassingen.
Wij vertalen de bevindingen van bevoegd gezag in een uitvraag voor offerte bij de diverse vakspecialisten.
Beoordelen de offertes en adviseren u bij de aanbesteding van de werkzaamheden.

Afstemming tussen uitvoerende partijen

Onze adviseurs zorgen voor afstemming tussen de diverse vakdisciplines en bewaken de planning.
Op locatie houden we een vinger aan de pols.
Zo weten we exact of een en ander volgens planning en op de juiste wijze wordt uitgevoerd.

Begeleiden CCV-certificeringstrajecten

In bijzondere gevallen, waar een verhoogd risico is, worden er hogere eisen gesteld
aan de brandbeveiligingsinstallaties. Denk aan de grotere complexen of een logiesgebouw.
Veelal is er een directe doormelding naar de brandweer.
Zij wil zekerheid dat de installaties op de juiste manier werken.
En bijvoorbeeld geen valse meldingen geven.
De brandbeveiligingsinstallaties moeten dan periodiek gecertificeerd worden.
De certificering stelt hogere eisen aan uw installaties.
Wij begeleiden u om de certificering op orde te brengen of te continueren.

Gerelateerd nieuws

03.02.21

Brandveiliger pand?

Ze werken al jaren samen en luisteren beiden naar de naam André. Toevalligerwijs ook een naam waarvan de letters verweven zijn in het thema waar zij zich dagelijks hard voor maken: brandveiligheid. In gesprek met André van Beek en Bult…

20.06.18

Recept voor brandveilige gebouwen

Voor woningcorporaties is het een uitdaging al hun complexen brandveilig te krijgen én houden. Havensteder gooide het roer om. Ze bedacht met RPS advies- en ingenieursbureau een recept voor het proactief aanpakken en beheersen van de risico’s. Het is spitsuur…

13.08.19

‘Kijk bij brandveiligheid verder dan wettelijke regels’

Als een pand voldoet aan de wettelijke eisen, blijkt dit nog geen garantie voor een brandveilige woon- en verblijfsomgeving. Het is de reden dat RPS voor haar klanten steeds meer opschaalt van regelgericht naar risicogericht denken. Brandveiligheidsadviseur Wouter Nuijten legt…

01.10.13

‘Spelregels voor brandveiligheid nu inzichtelijk’

Syntrus Achmea werkt aan synergie en bewustwording. Vooruitstrevend. Dat woord is Syntrus Achmea Real Estate & Finance wel toevertrouwd. De winkelbelegger wil de exploitatie van het vastgoed in Nederland naar een hoger niveau brengen. Een uitgedokterde brandveiligheidscan moet zowel de…

Vraag nu direct uw offerte aan

Wilt u direct een offerte aanvragen voor onze dienstverlening? Vul dan hieronder uw gegevens in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

    Upload hier uw PDF, JPG, JPEG of PNG bestanden (max. 2mb)
    Hoe bent u bij RPS terecht gekomen?