Bestaand vastgoed

In bestaand vastgoed is een doorlopende behoefte aan wijzigingen, bijvoorbeeld in het kader van wet- en regelgeving, duurzaamheid en veiligheid en gezondheid. Bij het definiëren, aanbesteden en uitvoeren van projecten komen kansen en risico’s naar u toe. Onze experts helpen u hierin de beste route te vinden.

Ambities en definitie

Het definiëren van een multidisciplinair project start met het compleet in beeld hebben van alle eisen en wensen van de gebruikers, van de noodzaak van de uit te voeren werken, en vooral van de ambities die u heeft voor uw vastgoedobject of objecten.

Bij bestaand vastgoed gaat het vaak om werken waarvan de aanleiding of noodzaak voortkomt uit inventarisaties, inspecties en maatwerkadviezen. Op basis van uw behoefte aan uit te voeren werken wordt het project gedefinieerd.

Voorbereiding, aanbesteding en gunning

De projectdefinitie vorm het vertrekpunt van de voorbereiding. Afhankelijk van de situatie kan tijdens de voorbereiding sprake zijn van aanvullend deskresearch of specialistische onderzoeken. Voorbeelden hiervan zijn onderzoeken naar asbest, bodem en flora- en fauna. Ook het aanvragen van vergunningen, het opstellen van werkomschrijvingen en bestekken maken deel uit van de projectvoorbereiding. Binnen ons team is een groot deel van deze de expertise aanwezig. Waar nodig betrekken we specialistische kennis vanuit andere teams en partners. Met onze aanpak kunt u er op vertrouwen dat deze voorbereiding leidt tot goed uitgewerkte projectdocumenten. Daarmee kunnen we de beste aanbestedingsstrategie en aanbestedingsvorm bepalen. Uiteraard kunnen we het hele aanbestedingstraject tot en met gunning, samen met u en uw inkoopadviseur, voor u verzorgen.

Uitvoering: directievoering en toezicht

Om projecten in een bestaande omgeving succesvol te realiseren is naast een goed opgezette en doordachte projectmatige beheersing een procesmatige aanpak nodig. Hierin wordt nadrukkelijk aandacht besteed aan de stakeholders, omgevings- en kwaliteitsmanagement. Daarbij is een goede communicatie en informatieverstrekking van belang. RPS draagt tijdens de uitvoering samen met de aannemer(s) zorg voor de projectadministratie, communicatie, informatiestromen en de kwaliteitsborging. Hierbij benadrukken wij de eigen verantwoordelijkheid van de aannemer(s) in het bewaken van de beheers aspecten GROTICK (Geld, Risico’s, Organisatie, Tijd, Informatie, Communicatie en Kwaliteit). Voor de onafhankelijke beheersing van de processen en het project stelt RPS samen met u een risicodossier en monitoringsprotocol op.

RPS-vastgoed---bestaand-vastgoed-1
RPS-vastgoed---bestaand-vastgoed-1

Onze expertise

  • Opstellen werkomschrijvingen (vanuit bijvoorbeeld MJOP, maatwerkadviezen)
  • Opstellen bestekken
  • Aanbestedingsprocedure begeleiden
  • Directievoering en toezicht
  • Project- en contractmanagement
  • Borging vastgoedinformatiemanagement (online projectdossier)

Gerelateerd nieuws

30.03.21

Slagvaardiger aanbesteden van vastgoed

Van Covid-19 maatregelen tot de stikstofproblematiek. Opdrachtgevers moeten bij het aanbesteden van werken steeds slagvaardiger meebewegen om grip te krijgen én te houden op de maatschappelijke ontwikkelingen. Reden voor inkoopadviesbureau Goedemensen en RPS  om samen de handschoen op te pakken….

Vraag nu direct uw offerte aan

Wilt u direct een offerte aanvragen voor onze dienstverlening? Vul dan hieronder uw gegevens in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

    Upload hier uw PDF, JPG, JPEG of PNG bestanden (max. 2mb)
    Hoe bent u bij RPS terecht gekomen?