Remotely Operated Vehicle (ROV)

Nederland kent veel civieltechnische kunstwerken, zoals kades. Een groot aantal daarvan is aan het einde van zijn technische levensduur. Beheerders staan voor de vraag: vervangen of versterken? Visueel inspecteren en beoordelen geeft inzicht, maar vergt een aanzienlijke investering in tijd en geld. Een onderwaterdrone biedt uitkomst. Geen kostbare duikteams. Wel snelle en betrouwbare resultaten.

Kostenefficiënte investering
Voor inspecties van (waterbouwkundige) kunstwerken is de inzet van duikteams gebruikelijk. RPS beschikt over een ROV (Remotely Operated Vehicle) die deze taak voor de binnenwateren overneemt of aanvult. De onderwaterdrone bereikt plekken waar duikers niet kunnen komen. Bovendien is het een kostenefficiëntere investering.

Nauwkeurige resultaten
Een vergunning of ontheffing is meestal niet nodig. De drone is direct inzetbaar en levert uiterst nauwkeurige resultaten af. Hij heeft een eigen aandrijving, sonar (2D) en film- en fotocamera aan boord. Kijk als opdrachtgever live mee bij de kade-inspecties. Voorzie schadebeelden direct van opmerkingen.

Direct inzetbaar
Zet de ROV in voor een visuele inspectie van oeverconstructies, (binnenstedelijke) kademuren, bouwputten en sifons. Of voor het inspecteren van duikers, gemalen, spuibuizen en watertanks. Ervaar de meerwaarde bij het checken van scheepsrompen, schroeven en blusvoorzieningen als reinwaterkelders.

Voor wie?

 • Aannemers
 • Adviesbureaus
 • Industrie
 • Overheden
 • Projectontwikkelaars
 • Rederijen
 • Waterschappen

Specificaties

 • Visueel inspectiewerk tot 300 meter onder water
 • Doorsnede van 300 mm (past door een mangat)
 • Eigen aandrijving
 • Film- en fotocamera
 • Sonar (2D)

Een vernuftig stelsel van keringen, waterwegen en kunstwerken is onmisbaar in onze strijd tegen het water. Als partner van waterschappen, aannemers en Rijkswaterstaat geven wij dagelijks invulling aan regionale en landelijke projecten die Nederland veiliger maken tegen overstromingen.

> Waterveiligheid

REMOTELY OPERATED VEHICLE (ROV)