Risico-inventarisatie Covid-19

Langzaam versoepelt het kabinet de lockdownmaatregelen, zodat medewerkers weer naar het werk kunnen. Dat is een positief signaal.
Maar bent u hier als werkgever op voorbereid? Zijn er voldoende maatregelen getroffen om uw medewerkers op de werkplek te beschermen tegen een coronabesmetting?

Wij hebben een Covid-19 inventarisatie ontwikkeld waarmee u inzicht krijgt of u aan alle thema’s gedacht heeft om besmetting met het coronavirus tijdens het werk  te minimaliseren. En daarmee de kans op een beroepsziekte te voorkomen. Zo adviseren we u met deze onafhankelijke beoordeling of u binnen de kaders van de Arbowet de juiste maatregelen en aanvullingen daarop neemt.

Wat toetst de Covid-19 inventarisatie ?

De Covid-19 inventarisatie beoordeelt specifiek 11 thema’s waar u in het kader van de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) maatregelen voor dient te treffen. Dit varieert van de looproutes en luchtcirculatie in het gebouw tot aan het schoonmaken van de sanitaire voorzieningen. Maar ook inventariseren we hoe u bijvoorbeeld omgaat met mensen die ondanks deze maatregelen toch ziek worden.

 • Algemene maatregelen
 • Hygiënemaatregelen
 • Virulentie/desinfectie
 • Transmissieroutes/circulatie
 • Inrichting werkplekken / kantine / sanitair / rust- en lunchroutes
 • Gebruik PBM’s
 • Reizen van en naar het werk
 • Thuiswerken
 • Protocollen/werkinstructies
 • Constatering Covid-19 op het werk
 • Klimaat en ventilatie
 • Meten van binnenklimaatparameters (luchttemperatuur, relatieve luchtvochtigheid, kooldioxide en fijnstof (PM10, PM2,5).
 • Gedrag

Van protocol tot praktijk

Hoe gaat de inventarisatie in zijn werk?

In onze aanpak onderzoeken we zowel op papier als in de praktijk. Nadat we samen de omvang van uw bedrijf in kaart gebracht hebben, bekijken we de protocollen. Hoe zijn ze uitgewerkt? Zijn ze volledig? Is er rekening gehouden met het verschillende gedragscomponenten van mensen die ze moeten opvolgen. Vervolgens plannen we interviews om met betrokken medewerkers in gesprek te gaan.  Tot slot inventariseren we op de locatie zelf of de maatregelen voldoende geborgd zijn en op welke wijze ze verbeterd kunnen worden.

Wie voert de inventarisatie uit?

Voor de inventarisatie zetten wij (gecertificeerde) arbeidshygiënisten en veiligheidskundigen in. Zij hebben een breed trackrecord opgebouwd als het gaat om arbeid, milieu, gezondheid en toxicologie. Zowel binnen het bedrijfsleven als de publieke sector.

Wat levert de inventarisatie op?

U ontvangt een bondig onderzoeksrapport met bevindingen en aanbevelingen. De uitkomsten van de inventarisatie kunt u toevoegen aan de RI&E. Zo voldoet u op het gebied van Covid-19  aan de richtlijnen van de Arbeidsomstandighedenwet.

dienst-covid19-werkplek-cleaning
dienst-covid19-werkplek-cleaning

Aanverwante diensten

QuickScan lucht- en waterkwaliteit

Veel drinkwater- en luchtbehandelingsinstallaties staan stil tijdens de coronacrisis. Ook voor het regulier onderhoud is even geen plaats.
Met de QuickScan lucht- en waterkwaliteit verdiepen onze experts zich in de vraag of uw gebouw nog gezond is na de coronamaatregelen.
Zij onderzoeken steekproefsgewijs de microbiologische lucht- en waterkwaliteit in uw installaties en werkruimten.

Meer weten? Bekijk de uitgebreide dienstenpagina voor QuickScan lucht- en waterkwaliteit

 

Effectiviteit desinfectie beoordelen

Goede hygiëne is nu meer dan ooit van belang om risico’s te minimaliseren. Dus vinden er veel desinfecties plaats. Van (kantoor)gebouwen tot werkruimtes en van voertuigen tot en met winkelkarretjes. Maar wanneer is een desinfectie toereikend? Met een eigen ontwikkelde en beproefde methode beoordelen wij de effectiviteit van de door u gebruikte desinfectie.

Meer weten? Bekijk de uitgebreide dienstenpagina voor Effectiviteit desinfectie beoordelen.

 

 

 

 

Gerelateerd nieuws

28.04.20

Is je werkplek na lockdown nog coronaproof?

Veel mensen werken in deze coronatijd thuis, maar er komt een moment dat je weer naar kantoor moet. Is dat dan wel verantwoord als het virus nog onder ons is? Met al die gedeelde werkplekken, deurklinken, koffiezetapparaten en luchtcirculatie in…

30.04.20

Is mijn gebouw nog gezond na de lockdown?

Sinds het coronavirus ons land in de greep houdt, werken veel mensen thuis. Maar nu gebouwen al geruime tijd onbemand zijn, dienen er zich andere onzichtbare vijanden aan, zoals de legionellabacterie. Hoe ga je hier als gebouwbeheerder of -eigenaar mee…

Vraag nu direct uw offerte aan

Wilt u direct een offerte aanvragen voor onze dienstverlening? Vul dan hieronder uw gegevens in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

  Upload hier uw bestanden
  Hoe bent u bij RPS terecht gekomen?