Sloop- en saneringsbegeleiding

Aan het geheel of gedeeltelijk demonteren van gebouwen wordt steeds meer aandacht besteed. Begrippen als “duurzaam slopen” en “omgekeerd bouwen“ zijn niet meer weg te denken.

Bovendien wordt de opdrachtgever steeds vaker geconfronteerd met specifieke wet- en regelgeving inzake veiligheid en gezondheid, gecontroleerd saneren, recycling, communicatie met de omgeving, certificatieschema’s et cetera.

Daarom is het aan te raden, alvorens de sloop te starten, een sloopadvies in te winnen bij RPS advies- en ingenieursbureau. In samenspraak met de opdrachtgever en afhankelijk van de omvang van het project, kan de volgende ondersteuning worden gegeven:

  • Opstellen van sloopplan, uitgaande van de meest geëigende technieken, van plan van aanpak tot bestek en kostenraming
  • Aanvragen sloopvergunning
  • Verzorgen voorbereiding tot aanbesteding en gunning
  • Opstellen V&G-plan
  • Verzorgen begeleiding, toetsing en controle
  • Verzorgen communicatie met bevoegd gezag, aannemer, omwonenden en directbetrokkenen
  • Financieel projectmanagement

SLOOP- EN SANERINGSBEGELEIDING