Stoffenregister

Werkt uw organisatie met gevaarlijke stoffen? Dan wilt u de risico’s zoveel mogelijk beheersen. Wij ondersteunen u met het verzamelen en inrichten van veiligheidsinformatie van gevaarlijke stoffen in een web-applicatie. Daarmee creëert u de voorwaarden om de gezondheid van uw medewerkers te beschermen en voldoet u aan het 4-stappenplan I-SZW.

Risicobeheersing
Bij het werken met gevaarlijke stoffen vormt risicobeheersing een steeds belangrijkere factor. Dit uit zich onder meer door strengere wetgeving. Risicobeheersing begint bij het registreren en eenvoudig ontsluiten van informatie van gevaarlijke stoffen binnen uw organisatie. Om aan die behoefte te voldoen hebben wij een database ontwikkeld waarin u de kennis van gevaarlijke stoffen en het risicomanagement borgt: het RPS stoffenregister.

Europese richtlijn
Met het RPS-Stoffenregister heeft u alle informatie over de gevaarlijke stoffen die uw bedrijf in opslag heeft up-to-date in beeld. Daarbij hanteren wij de Europese richtlijn REACH.

Webapplicatie
Binnen onze dienstverlening blijft het niet bij het leveren van een gebruiksvriendelijke web-applicatie. Onze specialisten inventariseren uw (gevaarlijke) stoffen vanuit toxicologisch oogpunt. Zo adviseren wij u ook over het gebruik van (gevaarlijks) stoffen en de inrichting van de database. De beheersing en borging van de kwaliteit van de (M)SDS-en in uw organisatie is daarmee in vertrouwde handen.

Voorbeelden van (nieuwe) wet- en regelgeving zijn (EU) REACH en China REACH.

DOWNLOADS

Nut en noodzaak van stoffendatabases
RPS Stoffenregister

STOFFENREGISTER