Systeemgerichte contractbeheersing (SCB)

Geïntegreerde contractvormen vragen om andere beheersinstrumenten. Zo ligt bij een geïntegreerd UAV gc-contract de verantwoordelijkheid voor het ontwerp en de uitvoering van het project bij de aannemer. Hoe houdt u als opdrachtgever vinger aan de pols bij het op afstand sturen daarvan? Krijgt u wel wat er in het contract gedefinieerd staat? En hoe beheerst u de risico’s van uw project? Systeemgerichte Contractbeheersing (SCB) is een methode die antwoord geeft op deze vragen.

Wat is Systeemgerichte contractbeheersing (SCB)?
Systeemgerichte Contractbeheersing is een algemeen geaccepteerde methode voor het gestructureerd toetsen van uw aannemer. U stelt hiermee niet alleen zeker dat de eisen uit het contract worden nagekomen, ook zorgt u ervoor dat risico’s aantoonbaar worden beheerst.

Aanpak met focus en daadkracht
De contractbegeleiding en de beheersing van het contract volgens systeemgerichte contractbeheersing (SCB) kennen voor onze adviseurs geen geheimen. Jarenlange kennis en ervaring staan garant voor een daadkrachtige aanpak. Op basis van de winnende inschrijving en het risicodossier adviseren wij u over de te voeren strategie. Samen met u leggen wij die vast in een contract beheersplan waarvan de toetsmix en het risicodossier de belangrijkste pijlers zijn. In onze aanpak focussen wij erop dat u de administratieve rompslomp tot een minimum beperkt.

Solide contractbeheersing in Boskoop
Trots zijn we onder meer op de opdracht van de Provincie Zuid-Holland. In Boskoop is een oeververvanging over een lengte van 455 m uitgevoerd met het trillingvrij aanbrengen van stalen damwanden. De aannemer kreeg binnen het UAV gc-contract maximale ruimte voor het optimaliseren en innoveren van het onderhouds- en inrichtingsproject. Hiervoor heeft RPS toetsen uitgevoerd op het kwaliteitssysteem, het ontwerp, het veiligheidsplan en de uitvoering van die werkzaamheden die risicovol waren voor de omgeving. De provincie Zuid-Holland sprak na afloop van een solide contractbeheersing.

Het behoud van een mooi en veilig Nederland. Dat is de missie waar wij met onze opdrachtgevers naar streven. Dit doen we door het werken aan gebiedsplannen waarin water, natuur, landschap en recreatie centraal staan. Van kleine ontwerpen tot het integraal opstellen van complexere inrichtingsprojecten. Door het combineren van diverse disciplines zijn we ook voor u in staat een stap verder te denken.

> Inrichting landelijk gebied

Het stedelijk gebied is een dynamische omgeving. Er zijn voortdurend ruimtelijke ontwikkelingen aan de orde. Nieuwe bouwmassa’s ontstaan, openbare ruimtes worden opnieuw ingericht. Samen met onze opdrachtgevers werken we aan gebiedsplannen waarin het leefbaar en bruikbaar houden van de openbare ruimte centraal staan.

> Inrichting stedelijk gebied

SYSTEEMGERICHTE CONTRACTBEHEERSING (SCB)