Scannen en Digitaliseren

Technisch tekenwerk geeft een visueel overzicht van uw huisvesting voor wat betreft bouwkundig en installatietechnisch beheer. RPS vervaardigt in AutoCAD o.a. beheertekeningen voor sprinklerinstallaties, rioleringsinstallaties en elektrotechnische installaties. Voor al deze tekeningen wordt de bouwkundige tekening als onderlegger gebruikt.

Het digitaal beschikbaar hebben van documenten en tekeningen bespaart veel ruimte en digitale documenten zijn voor iedereen snel en makkelijk toegankelijk.

Wat is digitaliseren van tekeningen?

In het beheer van complexen worden we nog steeds geconfronteerd met papieren tekeningen of calques. Omdat de tekening een belangrijke informatiedrager is en veel gebruikt wordt in de communicatie is het van belang om de informatie op een eenduidige en gestructureerde wijze beschikbaar is en onderhouden wordt.

Digitaliseren van tekeningen zorgt er voor dat papieren tekeningen, calques of micro fiches worden omgezet naar een digitaal document. Dit kan zowel een raster file als een AutoCAD document zijn. De verkregen bestanden kunnen tevens worden opgeschoond en bewerkt door bijvoorbeeld het verwijderen van ongewenste vlekken, vouwranden en perforatiegaten of het roteren, rechtzetten, verschalen of kalibreren (rechtzetten in de x- en y richting) van de tekeningen. Tevens kan uw bedrijfslogo aan de tekening worden toegevoegd.

RPS kan het digitaliseren van de tekeningen voor u uitvoeren.

Waarom digitaliseren van tekeningen?

De voordelen van digitaliseren zijn legio. Hieronder volgt een opsomming.

 • Snel beschikbaar
 • Up to date gebouwinformatie
 • Alle informatie centraal inzichtelijk en af te drukken
 • Toegankelijkheid voor alle betrokkenen
 • Mogelijkheid tot digitaal communiceren
 • Eenvoudiger actueel te houden en beheersbaar

Naast bovenstaande voordelen kan er zeker ook een kostenbesparing gerealiseerd worden. Het niet meer onnodig opnieuw laten vervaardigen van tekenwerk, de tijdswinst bij het zoeken naar de gewenste informatie en het aanbrengen van mutaties in slechts één basisbestand zijn de belangrijkste financiële voordelen van digitaliseren van tekeningen.

Werkmethodiek

Om te komen tot het digitaliseren van uw tekeningen hanteert RPS onderstaande werkmethodiek. Allereerst wordt in samenspraak met uw organisatie een tekenprotocol samengesteld.

In het zogeheten CAD protocol worden door RPS bijvoorbeeld zaken als werkmethodiek en de wijze van archiveren en beheren opgenomen. Tevens worden technische specificaties als bijvoorbeeld de lagenstructuur van het tekenwerk vastgelegd. Vervolgens wordt de betreffende gebouwinformatie verzameld (papier en/of digitaal) en omgezet naar een digitale bouwkundige basistekening.

Het omzetten naar een digitale bouwkundige basistekening kan volgens de onderstaande stappen.

Scannen van tekeningen

De tekeningen kunnen door ons worden gedigitaliseerd door middel van het scannen van de tekeningen. Door het scannen van uw tekeningenbestand verkrijgt u een digitale archivering (raster-files) waarmee u met behulp van een eenvoudige viewer tekeningen kunt opzoeken, inzien en plotten. De tekeningen zullen worden gescand op een resolutie van 200/300 DPI (Dots per Inch) en worden opgeslagen in rasterfiles (TIFF4).

Indien u dit bestand alleen als digitale back-up van uw tekeningenbestand wenst te bewaren kan volstaan worden met het scannen van de tekeningen (statisch archief).

Opschonen van tekeningen

Indien u echter ook tekeningen in het digitale bestand wenst op te zoeken, in te zien en te plotten is het noodzakelijk de tekeningen op de schonen.

Dit opschonen bestaat uit:

 • het verwijderen van grote vlekken (pixels) buiten de kaderlijnen (bijvoorbeeld zwarte ophangranden);
 • het verwijderen van overbodige ‘grote’ vlekken (bijvoorbeeld koffievlekken, vouwlijnen etc.);
 • het roteren van de tekeningen, zodat bij het inzien van hiervan deze recht op het scherm verschijnen (onderhoek rechts beneden), indien dit tijdens het inzien met behulp van de viewer dient te gebeuren, is dit een tijdrovende bezigheid.

Met het opschonen van de tekeningen zal de benodigde opslagcapaciteit aanzienlijk worden teruggebracht en zodoende het ‘te traag’ inzien van de tekeningen wordt voorkomen.

Bewerken van tekeningen

Het bewerken van de gedigitaliseerde tekeningen bestaat uit:

 • het horizontaal en verticaal rechtzetten van de tekeningen;
 • het verschalen van de tekeningen in X- en Y-richting als gevolg van papierrek of krimp;
 • het nader overleggen betreffende logo’s.

Deze bewerkingen kunnen ook pas plaatsvinden als daadwerkelijk met een tekening gewerkt gaat worden. De kosten zullen dan wel aanzienlijk hoger zijn.

Indien u de tekeningen beschikbaar wilt hebben in een CAD-systeem kunnen wij ook voor u de tekeningen overzetten in AutoCAD met behulp CAD-overlay techniek. Hierdoor wordt een 100% AutoCAD-tekening verkregen, voorzien van een uitgebreide lagenstructuur (GB).

Aanvullende informatie wordt ingetekend met de basistekening als onderlegger. Dit ter voorkoming van conflicterende versies en het steeds opnieuw aanbrengen van mutaties op de verschillende tekeningen.

Indien een digitale of papieren versie van de tekening benodigd is zal RPS deze ten allen tijde in de gewenste oplage kunnen aanleveren. U hoeft dus zelf geen dure CAD systemen of plotapparatuur meer in huis te hebben.

Viewer

Voor het inzien van uw digitale tekeningbestand zijn er in de markt diverse programma’s verkrijgbaar. RPS adviseert u graag bij een keuze hieruit. Tevens bieden wij de mogelijkheid om door middel van een viewer al uw gebouwinformatie te koppelen en op deze wijze te ontsluiten voor gebruik.

rps_scannen-en-digitaliseren-23
rps_scannen-en-digitaliseren-23

Vraag nu direct uw offerte aan

Wilt u direct een offerte aanvragen voor onze dienstverlening? Vul dan hieronder uw gegevens in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

  Upload hier uw PDF, JPG, JPEG of PNG bestanden (max. 2mb)
  Hoe bent u bij RPS terecht gekomen?