UAV gc-contracten

Regisseur op afstand? Innovatieve oplossingen? Dat klinkt aantrekkelijk. Een geïntegreerd contract onder UAV gc biedt immers meer ruimte en vrijheid om een zinvolle verdeling van verantwoordelijkheden tussen opdrachtgever en opdrachtnemer aan te brengen.

Maar het loslaten van uw vertrouwde rol in een project is niet eenvoudig. Dat is wennen voor zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers maar niet voor onze adviseurs. Fase voor fase verzorgen wij de communicatie en coördinatie met de opdrachtnemers en betrokken partijen.

Van traditioneel bestek naar UAV gc-contract
Bij een traditioneel bestek schrijft en werkt u zelf vooraf zoveel mogelijk tot in detail uit. Bij een UAV gc-contract maakt u de aannemer verantwoordelijk voor het gewenste resultaat met gebruik van zijn kennis, ervaring en creativiteit. Hiervoor stelt u een duidelijk pakket met functionele, uitvoerings-, en onderhoudseisen op. U wilt als opdrachtgever toch voorkomen dat u vergaande bepalingen in een contract opneemt die tot onwerkbare situaties leiden? RPS helpt u met het vinden van de juiste balans: een helder contract zonder te overvragen aan de opdrachtnemer.

Vraagspecificatie
Met een heldere vraagspecificatie heeft u de helft van het projectsucces al verdiend. Voor het opstellen en schrijven van de vraagspecificatie passen we System Engineering toe. Daarmee brengen we niet alleen alle functionele eisen in beeld, ook zijn de eisen vanuit de beherende organisatie meegenomen en afgestemd in de vraagspecificatie van het nieuwe project.

Risicobeheer
Risico’s in bouwprojecten zijn een steeds terugkerend thema en vaak lastig te beheersen. In tegenstelling tot de traditionele manier van werken, liggen de uitvoeringrisico’s bij een geïntegreerd contract meer bij de opdrachtnemer. Een aannemer kan de uitvoeringrisico’s van een project immers goed inschatten en weet deze vaak te vertalen naar een kans. Een opdrachtgever is juist nadrukkelijker betrokken bij de bestuurlijke risico’s zoals de afgifte van benodigde vergunningen en informatie over de bodemgesteldheid.

De juiste verdeling
De partij die een risico het beste kan beheersen, moet dat risico ook contractueel toebedeeld krijgen. Daarom zitten we bij de uitwerking van contracten zowel bij opdrachtgevers als opdrachtnemers aan tafel. We spreken de taal van beide partijen. Zo weten we precies welke voorwaarden er nodig zijn voor het maken van de beste verdeling tussen de bestuurlijke en uitvoeringsrisico’s.

Het behoud van een mooi en veilig Nederland. Dat is de missie waar wij met onze opdrachtgevers naar streven. Dit doen we door het werken aan gebiedsplannen waarin water, natuur, landschap en recreatie centraal staan. Van kleine ontwerpen tot het integraal opstellen van complexere inrichtingsprojecten. Door het combineren van diverse disciplines zijn we ook voor u in staat een stap verder te denken.

> Inrichting landelijk gebied

Het stedelijk gebied is een dynamische omgeving. Er zijn voortdurend ruimtelijke ontwikkelingen aan de orde. Nieuwe bouwmassa’s ontstaan, openbare ruimtes worden opnieuw ingericht. Samen met onze opdrachtgevers werken we aan gebiedsplannen waarin het leefbaar en bruikbaar houden van de openbare ruimte centraal staan.

> Inrichting stedelijk gebied

UAV GC-CONTRACTEN