Vastgoeddossier Online

Met Vastgoeddossier Online behoort het zoekraken van waardevolle documenten over uw vastgoed tot het verleden. De online toepassing slaat uw vastgoedinformatie centraal en gestructureerd op. Ook ondersteunt zij u bij het efficiënt beheren daarvan. U bent met Vastgoeddossier Online verzekerd van de juiste informatie op momenten dat het nodig is.

Efficiënt vastgoedbeheer
RPS heeft het systeem zelf ontwikkeld in samenwerking met klanten. Met eigen programmeurs vertalen we uw wensen en behoeften in maatwerkoplossingen. Benut ons Vastgoeddossier Online als oplossing voor vastgoedinformatiemanagement, of als project informatiemanagementsysteem. Zo heeft u de beheerinformatie of projectinformatie gestructureerd opgeslagen in één systeem.

Inrichten online vastgoeddossier
Wij doen u graag een voorstel voor het opbouwen van een boomstructuur en beheer en autorisatieafspraken. Dit gebeurt op basis van uw portefeuille en te structureren en te archiveren data. De inrichting en het opbouwen van uw dossier gebeurt conform NEN 2633, zoals verder is uitgewerkt in Jellema deel 13; Asset- en onderhoudsmanagement vastgoed. De nadruk ligt op het registreren en beheren van informatie, zoals dat het beste aansluit bij uw organisatie.

Heeft u de informatie binnen uw vastgoedportefeuille op orde? Voorkom risico’s en onnodige kosten door gebrek aan inzicht. Dat leidt tot inefficiënt beheer en onderhoud. Wij adviseren vastgoedeigenaren bij het opzetten en managen van vastgoedinformatie. Zo beschikt u altijd over de juiste informatie op het juiste moment.

> Vastgoedinformatiemanagement

VASTGOEDDOSSIER ONLINE